prof. Václav Kubát
čestný předseda

Telefon: +420 728 116 937