POSLÁNÍ ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PDF Tisk Email
Pondělí, 29 Říjen 2007 13:01
SHH je samostatným právním subjektem působícím na území České republiky a se sídlem v Praze. Bylo registrováno podle stanov schválených ministerstvem vnitra ČR pod č. VSP/1-3651 90 R 18. prosince 1990. IČO43000142. Je dobrovolným zájmovým sdružením občanů i právnických osob podle zákona č. 83/90 Sb. ze dne 27. března 1990. Posláním Sdružení pro hračku a hru je spojovat individuální a skupinové odborné zájmy k řešení problematiky hry a hračky, její tvorby a užití. Zabývá se především pedagogicko-psychologickými, zdravotně bezpečnostními, výtvarnými, výrobními a komerčními aspekty herních předmětů s cílem podnítit růst kvality hraček na trhu a působit na zlepšení jejich sortimentní skladby v zájmu rozvoje dětské osobnosti a hodnotné hry vůbec. Usiluje o zlepšení informovanosti spotřebitelské veřejnosti. Sdružení spolupracuje s dalšími zainteresovanými organizacemi u nás i v zahraničí. Pořádá různé druhy odborných, doplňkově vzdělávacích a společenských akcí, podporuje studijní, ediční a propagační činnost, poradenskou a informační službu. INFORMACE A PŘIHLÁŠKY ke členství pro jednotlivce nebo organizace lze vyžádat v sekretariátu Sdružení