ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PDF Tisk Email
Pondělí, 15 Září 2008 11:09

Členské příspěvky –  roční, byly schváleny valnou hromadou dle STANOV SHH

hlava IV.odst. 2/b

jednotlivec, živnostník, výtvarník (individuální členství)

Kč    390,-

kolektivní členství (firemní, podnikové)

Kč 1 000,-

Sdruzení příjímá i sponzorské dary, ktero je možné odečíst od daňového základu

 

Úhradu je možno provádět převodem z bankovního účtu, sporožirem.

K úhradě rozesílá SHH daňový doklad.

Bankovní spojení: Č.spořitelna a.s. pob. Praha 1, Senovážné nám. 25

Č.účtu: 1934889389/0800

VS: IČO (RČ)