Zástupce Sdružení pro hračku a hru byl jmenován do Technické komise pro hračky ÚNMZ PDF Tisk Email
Středa, 20 Listopad 2013 18:08

S účinností od listopadu letošního roku má Sdružení pro hračku a hru svého zástupce, ing. Jiřího Šťastného, v Technické komisi pro hračky Úřadu pro normalizaci a měření.

 Technické komise ÚNMZ jsou stálým poradním orgánem ÚNMZ pro zavádění směrnic Rady ES/EHS a dalších technických předpisů ES, jejichž garantem je ÚNMZ, do právních předpisů ČR a pro jejich uplatňování. Vytvářejí odborné zázemí pro pracovníky ÚNMZ, kteří se jako zástupci ČR, pověření předsedou ÚNMZ, zúčastňují jednání stálých výborů resp. pracovních skupin organizovaných Komisí ES. Podílejí na přípravě stanovisek za ČR pro jednání pracovní skupiny pro technickou harmonizaci G 7 Rady EU v oblastech, kde je gestorem ÚNMZ.

Členové SHH tak mají možnost vyjadřovat se průběžně k navrhovaným opatřením ve změnách a úpravách jednotlivých částí legislativních norem upravujících bezpečnost hraček. Prostřednictvím zástupce je také možné získat příslušné podkladové materiály