Připomínkové řízení k aktualizovaným normám o bezpečnosti hraček PDF Tisk Email
Úterý, 17 Červen 2014 10:30

K častým dotazů na to, zda jsou na  internetu dostupné aktuální normy sdělujeme, že prohlížení a stahování těchto norem je zpoplatněno. Zájemci je mohou nalézt na webových stránkách  Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, www.unmz.cz, ve složce Technická normalizace. Na stejné webové straně je však , v pravé části,  jako novinka,  možnost pro podnikatelé a firmy, vyjádřit své názory v připomínkovém řízení k právě novelizovaným normám. Přístup k této složce je volný.