XXII . ročník udělování chráněného symbolu kvality SPRÁVNÁ HRAČKA PDF Tisk Email
Středa, 04 Únor 2015 12:50

Označení Správná hračka -vybráno odborníky, je společným projektem Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR a Asociace předškolní výchovy. Hodnoceny jsou hračky a herní předměty určené dětem předškolního věku.  Symbol oceňuje estetické a výchovné kvality, které jsou pro utváření osobnosti dítěte velmi důležité a jejichž přítomnost hodnotu ostatních jinak bezpečných a zdravotně nezávadných hraček výrazně zvyšuje. Certifikovaná bezpečnost a zdravotní nezávadnost nezaručuje kvalitu hračky z výchovného a vzdělávacího hlediska.

Cílem projektu je poskytnout rodičům i pedagogům vodítko při rozhodování o nákupu hraček, podpořit tvorbu a prodej dobrých hraček a jejich rozšiřování mezi dětskou populaci. Hodnoceny jsou tuzemské i dovážené hračky, hry a herní předměty, které jsou  dostupné v České republice, přihlášené tvůrci (autory), výrobci, dovozci nebo prodejci nebo nominované zástupci spolupořadatelů; přihlásit lze i prototypy, určené k pozdější výrobě

 Kritéria hodnocení:

1.Kvalita (vhodnost použitého materiálu, preciznost celkového provedení)

2.Uživatelský komfort (vhodná konstrukce se zřetelem k předpokládanému užití,

originalita zpracování, snadnost údržby a hygienického ošetření, skladnost, využití obalu)

3.Design (estetická úroveň, vzhled, barevnost, příjemnost na dotyk)

4.Pedagogicko-psychologické hodnocení (výchovný účel, didaktické využití, funkčnost z hlediska určení: děti předškolního věku, mladší školní věk, handicapované děti, hračky určené pro domov, hračky pro kolektivní hru v Dětských zařízeních )

S výjimkou prototypů (autorských hraček) je podmínkou k hodnocení, aby hračka byla testována oprávněnou zkušebnou, případně měla „Prohlášení o shodě CE“.

Jak se přihlásit?

Výhradně e-mailem s přílohami:

a) vyplněná přihláška (ve formátu excel)

b) nejméně jedna, podle uvážení i více fotografií v tiskovém rozlišení ve formátu JPG (fotografie lze přiložit vkomprimované podobě nebo poslat přes úložiště, např. Uschovna.cz apod.)

c) kopie certifikátu autorizované zkušebny nebo prohlášení o shodě CE

 Nepovinné přílohy:

d) popis autorského řešení, konstrukční řešení, další rozšiřující informace (zdravotní, ekologické, funkční ap.), ohlasy odborné i laické veřejnosti, ocenění atd.

Formulář přihlášky (ve formátu excel) naleznete na www.art-visual.cz/ah .

Podání přihlášky je zároveň souhlasem s vystavením přihlášených předmětů na X. ročníku Kamenického hračkobraní v červenci 2015 a  strvalým uložením nositelů chráněného symbolu „Správná hračka –vybráno odborníky“ ve sbírce na zámku v Kamenici nad Lipou.

 Uzávěrka pro podání přihlášky:

na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do pátku 24. Dubna 2015  Manipulační poplatek za přihlášený předmět činí 400,-Kč. Úhrnná částka za přihlášené práce musí být připsán a na účtu SHH u České spořitelny, a.s., Praha 1, Senovážné nám. 25, účet č. 1934889389 / 0800,, var. symbol 960600, nejpozději ve čtvrtek 30. dubna 2015. Potvrzení o úhradě manipulačního poplatku vydává sekretariát Sdružení pro hračku a hru, Jindřišská 2, 113 60 Praha 1, Ing. Jiří Šťastný, tel. 773 278 998, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.sdruzenihracky.cz

 Termín pro předání hračky (herního předmětu)

Výhradním místem pro soustředění přihlášených prací je Fakultní mateřská škola, Sokolovská 182/513, 180 00 Praha 8-Libeň. Přihlášené předměty lze předat poštou s doručením od 4.do 6. května 2015 nebo  doručit osobně po dohodě s Mgr. Ludmilou Šprachtovou, ředitelkou mateřské školy,tel. 736 647 541, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 Hodnocení, ocenění a prezentace

Porota posoudí přihlášené hračky a hrací předměty ve středu 16. září 2015. Úspěšně vyhodnocený přihlašovatel získá osvědčení s oprávnění moznačovat

výrobek symbolem „Správná hračka –vybráno odborníky “. Osvědčení budou předána na 6. ročníku veletrhu hraček For Toys v Praze Letňanech 8.-11. října 2015 (http://www.fortoys.cz/ ),kde budou oceněné hračky prezentovány. Asociace předškolní výchovy doporučí nákup oceněných hraček mateřským školám a jiným zařízením.

Oceněné hračky a herní předměty budou propagovány zveřejněním na webových stránkách pořadatelů a v podzimním čísle časopisu Svět hraček. Od dubna do října 2016 budou předměty vystaveny na zámkuvKamenici nad Lipou , kde budou také trvale uloženy (www.hrackobrani.cz ).

Sekretariát:

Sdružení pro hračku a hru, Jindřišská 2, 113 60 Praha 1, Ing. Jiří Šťastný, tel. 773 278 998, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.sdruzenihracky.cz