Plán aktivit Sdružení pro hračku a hru na rok 2015 PDF Tisk Email
Středa, 11 Únor 2015 14:39

Členskou základnu SHH  v současné době tvoří 190 členů, výrobců,  obchodníků,  návrhářů, pedagogů a zkušeben.

Naše činnost a aktivity jsou zajišťovány především dobrovolníky z řad členů. Příjmy z členských příspěvků jsou pouze symbolické a nepokrývají ani administrativní provoz a běžnou režii. Dočasnou pomocí je zapojení SHH do mezinárodních projektů. Obracíme se proto na naši členskou základnu,  pokud Vám to vaše podnikatelská situace dovoluje, máte možnost přispět na další zkvalitnění naši činnosti sponzorským darem, nebo mimořádným členským příspěvkem.

 • V letošním roce se nám opět, ji pošesté,  podařilo, ve spolupráci se Svazem výrobních družstev,  prosadit mezinárodní veletrh Spiewarenmesse v Norimberku mezi akce se státní podporou z programu SVV. Tento program končil rokem 2014 a rok 2015 a další léta nebyl ještě vyhlášen, ale vzhledem k tomu, že v rozpočtu zbyla část peněz byl prodloužen do 1.čtvrtletí 2015.  Letos bylo prosazení akce velmi náročné a do poslední chvíle nebylo jasné, zda se akce uskuteční, nakonec vše dopadlo ke spokojenosti a veletrhu se tak mohlo zúčastnit 51 českých vystavovatelů,  41 z nich získalo podporu do 120 000 Kč na stánek. Tuto aktivitu považujeme za největší dlouhodobý úspěch s významným finančním přínosem pro naše členy. SHH tak v tomto ohledu prakticky funguje jako oborová profesní komora,  prosazující zájmy svých členů. Pro příští rok jsme opět navrhli veletrh Spielwarenmesse v Norimberku a veletrh Model-Hobby-Spiel v Lipku mezi tak zvané oficiální účasti ČR se státní podporou
 • Sdružení spolupracuje s agenturou Czech Trade i v dalších oblastech. Doporučujeme využívat služby agentury i při vyhledávání obchodních partnerů, využívání 40 zahraničních zastoupení a účasti na dalších veletrzích. Komplexní informace najdete na webu           www.czechtrade.cz   , aktuální nabídky zveřejňujeme průběžně na webu SHH.
 • SHH  bylo iniciátorem a spolupořadatelem Kontraktů hraček, pořádaných  v obchodním areálu DSM Brunka u Humpolce. Kontrakty jsou prakticky jediným místem v ČR, kde je možné uzavírat přímé obchody mezi velkoobchodníky a dovozci a koncovými prodejci. Běžné veletrhy jako jsou FOR TOYS, Dětská planeta nebo Ostravský veletrh hraček pro vysokou návštěvnost dětí tu činnost prakticky neumožňují. V letošním roce se kontrakty uskuteční dvakrát,  14. -15.  května a 17. -19. září. 2015.
 • Naše sdružení se, spolu se třemi dalšími zahraničními svazy výrobců hraček, z Itálie, Španělska, Belgie a Francie, podílelo na přípravě  projektu ISIP na  vytvoření inovační platformy, která má za cíl posílit konkurenceschopnost evropských malých a středních výrobců hraček a dalších výrobků určených dětem. Projekt byl v listopadu 2014 ukončen a pro zájemce o sestavení inovačního plánu je k dispozici  na webu www.isip-project.eu.
 • Dalším projektem, do něhož je SHH od roku 2015 zapojeno, je mezinárodní vzdělávací projekt SAMNIC , z programu Erasmus+,  na hodnocení a řízení bezpečnosti hraček a produktů pro děti. Projekt je připravován s partnerskými svazy a vzdělávacími centry v Itálii, Portugalsku, Španělsku a Belgii a počítáme s jeho využitím pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti hraček.
 • Pokračuje naše spolupráce s časopisem Svět hraček, kde pro Vás pravidelně zveřejňujeme aktuální informace z oboru hraček. Časopis vychází 4x ročně, plus veletržní speciál pro Spielwarenmesse v Norimberku. Pokud Vám není pravidelně doručován, sdělte nám to mailem nebo telefonicky, abychom mohli zjednat nápravu. Členové sdružení také mají slevu, v případě, že v tomto časopisu inzerují.
 • Spolupracujeme s evropskou asociací Toy Industry of Europe, (TIE), sdružující 9 evropských asociací výrobců a obchodníků s hračkami. Snažíme se o to, aby byla zajištěna maximální ochrana dětí a současně bylo vůbec možně výrobně a technologicky dané limity dodržet. Usilujeme o to, aby se evropské instituce zaměřily více na ochranu evropského trhu před asijskými dovozci vyrábějícími v podmínkách nesrovnatelných s evropskými standardy. (Nejsme dosud řádnými členy této mezinárodní asociace, výše členského příspěvku přesahuje možnosti našeho rozpočtu.) TIE s podporou Evropské komise vydá letos příručku pro obchodníky a výrobce hraček, kde bude formou otázek a odpovědí vysvětlena problematika zajištění bezpečnosti hraček. Příručka Vám bude zaslána v polovině roku 2015.
 • Letos opět připravujeme 22. ročník ocenění Správná hračka. Termín přihlášek je do 30. dubna 2015. Podrobnosti a formulář pro přihlášení najdete na našich webových stránkách a na stránkách http://www.uvucr.cz/ah/ . Vyhlášení oceněných hraček bude tradičně na podzimním veletrhu FOR TOYS 9. října 2015 v Praze Letňanech.
 • Spolupracujeme s Umělecko-průmyslovým muzeem v Kamenici nad Lipou při organizaci pravidelné akce Hračkobraní, zámek plný hraček. Letos se bude konat v termínu od 8. do 12. července 2014. Výrobci mají možnost prodávat výrobky z tradičních materiálů a předvádět v hernách pracovní postupy. Podrobnosti jsou na www.hrackobrani.cz .
 • Provozujeme informační portál sdružení: www.sdruzenihracky.cz , kde Vám rádi operativně bezplatně uveřejníme informace o akcích, které Vaše firmy pořádají.
 • Spolupracujeme s Česko německou obchodní a průmyslovou komorou a  agenturou Lipské veletrhy, při organizaci zvýhodněných zájezdů a prodeji vstupenek na veletrhy Spielwarenmesse v Norimberku a Model Hobby v Lipsku.
 • Zástupce Sdružení pro hračku a hru je členem Technické komise pro hračky Úřadu pro normalizaci a měření. Technické komise ÚNMZ jsou stálým poradním orgánem ÚNMZ pro zavádění směrnic Rady ES/EHS.  S účinností od listopadu 2013 mají členové SHH možnost vyjadřovat se průběžně k navrhovaným opatřením ve změnách a úpravách jednotlivých částí legislativních norem upravujících bezpečnost hraček.
 • Spolupracujeme s časopisem Rádce ředitelky mateřské školy, kde zveřejňujeme informace o naší činnosti a o nabídce výrobků našich členů vhodných pro mateřské školy.
 • Spolupracujeme se sdružením Česká hračka, provozujícím  internetový portál, www.ceska-hracka.cz, který má za cíl informovat spotřebitele o českých hračkách, usnadnit jim orientaci na trhu, rovněž organizuje prodejní trhy českých hraček.
 • Připravujeme na podzim další seminář na téma Novinky v oblasti bezpečnosti hraček a jejich testování.
 • Provozujeme za velmi výhodných podmínek T-mobile vnitropodnikovou  telefonní síť s 1500 čísly, pokud máte zájem volat zdarma s rodinnými příslušníky a obchodními partnery a výhodně dalším účastníkům, můžete si u nás domluvit připojení na tel: 737 278 999.

 Uvítáme také Vaše další návrhy na rozšíření aktivit SHH.

 Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.