SHH se zapojilo do Mezinárodního vzdělávacího projektu na hodnocení a řízení bezpečnosti pro nové a inovativní výrobky pro děti, SAMNIC. PDF Tisk Email
Středa, 29 Duben 2015 07:27

Projekt byl zahájen 1 ledna 2015 a je spolufinancován Evropskou komisí z programu. ERASMUS +: 2014-1-ES01-KA202-004368


Konsorcium tvoří: SHH (Česká republika), UA (Španělsko), ANEC (Belgie), UniPd (Itálie), AIJU (Španělsko). Koordinační jednotkou je asociace AIJU (Španělsko)
Hlavním cílem SAMNIC je rozvoj inovativního nástroje s názvem MOOC, poskytujícího on-line otevřené kurzy a  školení o bezpečnosti výrobků pro děti, pro technické pracovníky tohoto odvětví, zejména v malých a středních podnicích, a pro pracovníky ve spotřebitelských sdruženích.

Vedle tréninku, bude MOOC poskytovat interaktivní fóra pro uživatele, s cílem vytvářet  komunitu, kde bude probíhat výměna zkušeností a vzdělávání ve spolupráci mezi všemi subjekty zajišťujícími bezpečnost výrobků pro děti (spotřebitelé, průmysl, výzkumná střediska, univerzity a orgány pro ochranu spotřebitele). Výrobky budou zejména hračky, předměty pro péči o děti, vybavení dětských hřišť, atd
SAMNIC Konsorcium tvoří, Sdružení pro hračku a hru, SHH (Česká republika), University of Alicante UA (Španělsko), Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů při Standarisation ANEC (Belgie), Universitat Degli Studi di Padova UniPd (Itálie) a technologický institut pro dětské produktu a volný čas AIJU (Španělsko).