Jak pokračuje projekt: SAMNIC "Vzdělávací projekt na hodnocení a řízení bezpečnosti pro nové a inovativní výrobky pro děti" PDF Tisk Email
Úterý, 29 Září 2015 14:04

Hlavním cílem projektu SAMNIC je adaptovat osvědčený vzdělávací nástroj s názvem MOOC, (Massive Online Open Courses), jako zdroj informací pro zajištění bezpečnosti hraček a výrobků pro děti, umožňující na toto téma získat technickým pracovníkům, zejména v malých a středních podnicích a zaměstnancům spotřebitelských sdružení, dostupnou formou aktuální odborné podklady.


Projekt byl zahájen 1.09.2014 a jeho zpracování předpokládá trvání  24 měsíců. V současné době se připravují základní učební jednotky, které budou mít formu videoklipů s komentářem. V únoru příštího roku se uskuteční v Praze, pro potenciální zájemce, úvodní seminář, s  podrobnou instruktáží.

Hlavním kritériem projektu je neomezená účast a otevřený přístupu přes internet ke zdrojům informací. Vedle tréninku, bude MOOC poskytovat interaktivní fóra pro uživatele, s cílem vytvořit komunitu, pro výměnu zkušeností a učení, ve spolupráci mezi všemi subjekty usilující o bezpečnost dětí (spotřebitelé, průmysl, výzkumná střediska, univerzity a orgány zabývající se ochranou spotřebitele).

První učební jednotky budou orientovány na bezpečnost a nakládání s výrobky pro děti, jako jsou hračky, předměty pro péči o děti, vybavení dětských hřišť, atd

SAMNIC konsorcium tvoří, Sdružení pro hračku a hru, SHH, Universita Alicante UA (Španělsko), Evropská asociace pro koordinaci zastupování spotřebitelů při tvorbě standartizace ANEC (Belgie), Universita Padova UniPd (Itálie) a Technologický institut pro dětské produktu a volný čas AIJU (Španělsko), který je hlavním kordinátorem