Změna registrace sdružení na zapsaný spolek PDF Tisk Email
Středa, 18 Listopad 2015 17:55

Ani naše sdružení se nevyhne změnám v registraci, které vyžaduje nový Občanský zákoník.

Zásadní změnou je doplnění názvu o spojení, zapsaný spolek. Jmenujeme se tedy staronově  Sdružení  pro hračku a hru, z.s . Dále došlo k převedení registrační působnosti asociací, sdružení a spolků z Ministerstva vnitra ČR na rejstříkový soud Městského soudu v Praze,  pod spisovou značkou L 1483, a to od 1.ledna 2014.
Touto změnou nebyla dotčena právní kontinuita spolků, zůstává  zachována jejich historie a máme i nadále stejné identifikační číslo.  Volnost úpravy spolkového života vyjádřená ve stanovách zůstává plně zachována. Většina ustanovení nového občanského zákoníku je dispozitivní a končí nebo začíná formulací „neurčí-li stanovy jinak“. Pro naše sdružení se nic dalšího nemění.