Kolik se v České republice prodá hraček PDF Tisk Email
Pondělí, 04 Leden 2016 15:27

SHH v posledních 8 let dokumentuje prodej hraček na domácím trhu. Dosud jsme vycházeli z dostupných statistických a celních údajů o tržbách, dovozu, vývozu a výrobě a také z informací samotných prodejců

. Tyto údaje v posledních letech silně ovlivňuje stoupající prodej prostřednictvím internetových obchodů, kde je obtížnější získat ověřená data.  Údaje jsou v následující tabulce:

rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

prodej hraček v ČR v MO cenách v mil. Kč.

5 200

5 400

5 500

5 600

5 700

6 100

 

       6 250

dovoz hraček do ČR v cenách FOB

4 000

4 300

4 400

4 500

4 600

4 800

 

        4 900

Průměrný prodej na jedno dítě v Kč.

3 480

3 557

3 569

3 589

3 614

3 810

 

Počet dětí do 14 let

1 494 000

1 518 000

1 541 000

1 560 000

1 577 000

1 601 000

 

 

V závěru roku 2015 jsme se rozhodli postupovat opačnou cestou a jako zdroj využít  informace přímo od spotřebitelů. Uskutečnili jsme v průběhu veletrhu FOR TOYS a následně prostřednictvím internetových sociálních sítí, průzkum a domácnostem jsme pokládali otázku, kolik vydali v roce 2014 peněz na nákup hraček na jedno dítě.  K tomu jsme dopočítali nákupy hraček pro 5 500 mateřských škol, dětských domovů a obdobných sociálních zařízení pro děti.  U těchto zařízení počítáme s průměrným nákupem 60 000, rozdíly mezi školkami jsou dosti výrazné a hlavním ovlivňujícím kriteriem je ochota a množství sponzorů.

Výsledek průzkumu

rok

2014

prodej hraček ČR v MO cenách

9 481

nákup pro MŠ

330

průměr na jedno dítě v Kč.

5 716

počet dětí do 14 let

1 601 000

 

Jak je z výsledků zřejmé jsou tako získané údaje výrazně vyšší. Tento rozdíl přičítáme neregistrovaným nákupům na asijských tržnicích, v internetových obchodech a nedostatečným podkladům získaných od obchodníků. Údaje z průzkumu považujeme proto za více věrohodné a budeme je používat i v dalších letech.

Kolik se v České republice vyrobí hraček.

Údaje o výrobě a exportu, které má SHH k dispozici jsou ucelenější a přesnější. V roce 2015 jsme registrovali 245 výrobců hraček, ve všech případech se jedná o malé a střední podniky do 250 zaměstnanců nebo o živnostníky a rodinné firmy. Získané údaje jsou uvedeny v následující tabulce, v mil. Kč.

rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

výroba hraček ČR v cenách  EXW

1 800

1 900

2 000

2 100

2 200

2 400

 

2 650

vývoz hraček z ČR v cenách EXW

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 800

 

1 900

 

Výrobou hraček se u nás zabývá 2 500 pracovníků. Kromě toho podnikají na našem území 4 nadnárodní společnosti LEGO, Simba, Ravensburger a Playmobil.  Tyto montážní závody svou produkcí několikanásobně převyšují výrobu domácích firem. Většinou se však díly a polotovary vyrábějí na nejrůznějších místech na světě a u nás se kompletují, balí a distribuují. Je proto obtížné specifikovat, kolik se skutečně v ČR vyrobí. V roce 2015 zaměstnávaly tyto 4 firmy dalších  2 750 pracovníků.