XXIII. ročník udělování chráněného symbolu kvality SPRÁVNÁ HRAČKA PDF Tisk Email
Středa, 17 Únor 2016 15:38

XXIII. ročník udělování chráněného symbolu kvality SPRÁVNÁ HRAČKA

 

Informace pro tvůrce, výrobce, dovozce a distributory hraček a herních předmětů. 

Označení „Správná hračka – vybráno odborníky“ (založeno 1994) je společným projektem Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR a Asociace předškolní výchovy.

Hodnoceny jsou hračky a herní předměty určené dětem předškolního věku. Symbol oceňuje estetické a výchovné kvality, které jsou pro utváření osobnosti dítěte velmi důležité a jejichž přítomnost hodnotu ostatních jinak bezpečných a zdravotně nezávadných hraček výrazně zvyšuje.

Certifikovaná bezpečnost a zdravotní nezávadnost nezaručuje kvalitu hračky z výchovného a vzdělávacího hlediska. Cílem projektu je poskytnout rodičům i pedagogům vodítko při rozhodování o nákupu hraček, podpořit tvorbu a prodej dobrých hraček a jejich rozšiřování mezi dětskou populaci.

Hodnoceny jsou tuzemské i dovážené hračky, hry a herní předměty, které jsou dostupné v České republice, přihlášené tvůrci (autory), výrobci, dovozci nebo prodejci nebo nominované zástupci spolupořadatelů; přihlásit lze i prototypy, určené k pozdější výrobě.

Kritéria hodnocení:

1. Kvalita (vhodnost použitého materiálu, preciznost celkového provedení)

2. Uživatelský komfort (vhodná konstrukce se zřetelem k předpokládanému užití, originalita zpracování, snadnost údržby a hygienického ošetření, skladnost, využití obalu)

3. Design (estetická úroveň, vzhled, barevnost, příjemnost na dotyk)

4. Pedagogicko-psychologické hodnocení (výchovný účel, didaktické využití, funkčnost z hlediska určení: děti předškolního věku, mladší školní věk, handicapované děti, hračky určené pro domov, hračky pro kolektivní hru v dětských zařízeních)

S výjimkou prototypů (autorských hraček) je podmínkou k hodnocení, aby hračka byla testována oprávněnou zkušebnou, případně měla „Prohlášení o shodě CE“.

 

Jak se přihlásit?----------------------------------------------------------------------- 

Zájemci o hodnocení (jednotlivci, firmy) se přihlásí výhradně e-mailem s přílohami:

a) vyplněná přihláška (ve formátu excel)

b) nejméně jedna, podle uvážení i více fotografií v tiskovém rozlišení ve formátu JPG (fotografie lze přiložit v komprimované podobě nebo poslat přes úložiště, např. Uschovna.cz apod.)

c) kopie certifikátu autorizované zkušebny nebo prohlášení o shodě CE

Nepovinné přílohy:

d) popis autorského řešení, konstrukční řešení, další rozšiřující informace (zdravotní, ekologické, funkční ap.), ohlasy odborné i laické veřejnosti, ocenění atd.

Formulář přihlášky (ve formátu excel) naleznete na www.art-visual.cz/ah.

Podání přihlášky je zároveň souhlasem s vystavením přihlášených předmětů na X. ročníku Kamenického hračkobraní v červenci 2015 a s trvalým uložením nositelů chráněného symbolu „Správná hračka – vybráno odborníky“ ve sbírce na zámku v Kamenici nad Lipou.

Uzávěrka pro podání přihlášky
Přihlášky jsou přijímány od února 2015 výhradně elektronicky na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do pátku 22. dubna 2016, 24:00 hod.

Manipulační poplatek za přihlášený předmět činí 400,- Kč. Úhrnná částka za přihlášené práce musí být připsána na účtu SHH u České spořitelny, a.s., Praha 1, Senovážné nám. 25, účet č. 1934889389/0800, var. symbol 960600, nejpozději ve čtvrtek 28. dubna 2016. Daňový doklad o úhradě manipulačního poplatku vydává sekretariát Sdružení pro hračku a hru, Jindřišská 2, 113 60 Praha 1, Ing. Jiří Šťastný, tel. 773 278 998, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.sdruzenihracky.cz

Termín pro předání hračky (herního předmětu)

Výhradním místem pro soustředění přihlášených prací je Fakultní mateřská škola, Sokolovská 182/513, 180 00 Praha 8-Libeň.

Přihlášené předměty lze předat

a) poštou s doručením od 2. do 3. května 2016 nebo

b) doručit osobně ve středu 4. května 2016 v době od 15 do 17 hodin (výjimečně jindy jen po dohodě s Mgr. Ludmilou Šprachtovou, ředitelkou mateřské školy, tel. 736 647 541, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Dodržení termínu předání je důležité, aby byl dostatek času na prověrku herního využití, která předchází jednání poroty: hračka je dána k dispozici dětem v mateřské škole či jiném spolupracujícím zařízení, výsledek testu je protokolován a je jedním z podkladů pro jednání poroty.

 Hodnocení, ocenění a prezentace

Porota posoudí přihlášené hračky a hrací předměty v úterý 28. června 2016.

Úspěšně vyhodnocený přihlašovatel získá osvědčení s oprávněním označovat výrobek symbolem „Správná hračka – vybráno odborníky“. Osvědčení budou předána na 7. ročníku veletrhu hraček For Toys v Praze Letňanech 6. - 9. října 2016 (http://www.fortoys.cz/), kde budou oceněné hračky prezentovány.

Asociace předškolní výchovy doporučí nákup oceněných hraček mateřským školám a jiným zařízením. Oceněné hračky a herní předměty budou propagovány zveřejněním na webových stránkách pořadatelů a v podzimním čísle časopisu Svět hraček. Od dubna do října 2017 budou předměty vystaveny na zámku v Kamenici nad Lipou, kde budou také trvale uloženy (www.hrackobrani.cz).

Přihlášené práce, které nevyhoví stanoveným podmínkám, nebudou porotou posuzovány.

 Převzetí přihlášených hraček, které nebyly porotou vybrány

Neposuzované práce a práce, které nezískají osvědčení, si přihlašovatelé vyzvednou na Fakultní mateřské škole v úterý nebo ve středu 12. a 13. července 2016 v době od 15 do 17 hodin (výjimečně jindy jen po dohodě s Mgr. Ludmilou Šprachtovou, ředitelkou mateřské školy, tel. 736 647 541, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).
S nevyzvednutými pracemi naloží pořadatelé podle vlastního uvážení.

 Sekretariát:

Sdružení pro hračku a hru, Jindřišská 2, 113 60 Praha 1, Ing. Jiří Šťastný,

tel. 773 278 998, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.sdruzenihracky.cz