Plánované aktivity SHH v roce 2017 PDF Tisk Email
Úterý, 07 Únor 2017 12:12

Vážení členové sdružení, rádi bychom Vás informovali o našich současných a plánovaných aktivitách v roce 2017.

Členskou základnu SHH  v tvoří 140 členů, výrobců, obchodníků, návrhářů, pedagogů a zkušeben hraček.

 

 • SHH se v letech 2014-2016 podílelo na tvorbě  mezinárodního vzdělávacího projektu SAMNIC, z programu Erasmus+,  na hodnocení a řízení bezpečnosti hraček a produktů pro děti. Projekt je zpracován s partnerskými svazy a vzdělávacími centry v Itálii, Portugalsku, Španělsku a Belgii, je bezplatný, určený pro odbornou veřejnost i pro rodiče dětí. Je již volně přístupný na adrese https://samnicmooc.appspot.com/cs/landing . Prostřednictvím krátkých videoklipů a textů jsou vysvětleny povinnosti při zajišťování bezpečnosti hraček, výrobků určených dětem a dětských hřišť. Po ukončení kurzu a zodpovězení testu, získají účastníci certifikát potvrzující absolvování kurzu.
 • Dne 17.5.2017 připravujeme seminář na dvě témata, Novinky v evropských požadavcích na bezpečnost hraček, přednášet budou pracovníci zkušebny ITC ve Zlíně a  Možnosti čerpání státní pomoci na podporu exportu českých výrobců, které představí pracovníci agentury Czech Trade.
 • SHH se zapojilo do dalšího projektu  IBUS, “Integrated business model for customer driven custom product supply chain” jehož cílem je do roku 2020 logisticky propojit evropské výrobce a obchodníky s hračkami a posílit konkurenceschopnost evropských producentů. Zapojení do evropských projektů, mimo využití jejich výsledů,  umožňuje také financovat činnost SHH. Při minimální úrovní členských příspěvků by nebylo možno bez těchto projektů aktivity SHH zajistit.
 • SHH se podařilo prosadit zařazení veletrhu Spielwarenmese v Norimberku mezi akce podporované z programu NOVUM,  agentury Czech Trade. Čeští vystavovatelé tak mají možnost čerpat podporu v letech 2017-2019.
 • Další výraznou pomocí exportujícím firmám je možnost zapojení do programu na podporu zahraničních účasti na veletrzích v letech 2017-2019 z programu MARKETING
 • Kromě toho SHH spolupracuje s agenturou Czech Trade při přípravě společných prezentacích v zahraničí na kontraktech, veletrzích, promoakcích a oficiálních účastech ČR, s možností využití 40 zahraničních zastoupení ve všech částech světa.
 • SHH má uzavřenou, již druhým rok, dohodu s pořadatelem podzimního veletrhu FOR TOYS, společností ABF, na uspořádání společné expozice českých výrobců hraček za zvýhodněných podmínek. Obě strany mají zájem na tom, aby se na tomto veletrhu představilo co nejvíce českých výrobců hraček, modelů a herních předmětů.. Veletrh se bude konat od 19. do 22. října 2017 v Praze Letňanech
 • Podobnou dohodu má SHH uzavřenou i s pořadatelem veletrhu Dětská planeta, pořádaného  společností Incheba v Praze Holešovicích, ve dnech 3. – 5. 11. 2017.
 • SHH  se bude i v roce 2017 podílet jako spolupořadatel na organizaci Kontraktů hraček, obchodního a společenského setkání maloobchodníků, velkoobchodníků a dovozců, pořádaných v obchodním areálu DSM Brunka u Humpolce,  v květnu a v září, termín bude upřesněn a zveřejněn na našem webu a v časopisu Svět hraček
 • Letos opět připravujeme již 24. ročník ocenění Správná hračka. Termín pro podání přihlášek je do 30. dubna 2017. Podrobnosti a formulář pro přihlášení najdete na  webových stránkách SHH a na stránkách http://www.uvucr.cz/ah/. Vyhlášení oceněných hraček bude tradičně na podzimním veletrhu FOR TOYS 20. října 2016 v Praze Letňanech.
 • SHH spolupracuje Umělecko-průmyslovým muzeem a radnicí města Kamenice nad Lipou při organizaci pravidelné akce Hračkobraní, zámek plný hraček. Letos se bude konat v termínu od 12. do 16. července 2017. Výrobci mají možnost prodávat výrobky z tradičních materiálů a předvádět v hernách pracovní postupy. Podrobnosti jsou na www.hrackobrani.cz .
 • Pokračuje naše spolupráce s časopisem Svět hraček, kde pro Vás pravidelně zveřejňujeme aktuální informace z oboru hraček. Časopis vychází 4x ročně, plus veletržní speciál pro Spielwarenmesse v Norimberku. Pokud Vám není pravidelně doručován, sdělte nám to mailem nebo telefonicky, abychom mohli zjednat nápravu. Členové sdružení také mají slevu, v případě, že v tomto časopisu inzerují.
 • Spolupracujeme s evropskou asociací Toy Industry of Europe, (TIE), sdružující 9 evropských asociací výrobců a obchodníků s hračkami. Snažíme se o to, aby byla zajištěna maximální ochrana dětí a současně bylo vůbec možně výrobně a technologicky dodržet limity stanovené bezpečnostními normami. Usilujeme o to, aby se evropské instituce zaměřily více na ochranu evropského trhu před asijskými dovozci vyrábějícími v podmínkách nesrovnatelných s evropskými standardy. Výsledkem této spolupráce je i obsáhlá  Příručka o bezpečnosti hraček, kterou můžeme zájemcům zaslat v elektronické podobě.
 • Provozujeme informační portál sdružení: www.sdruzenihracky.cz , kde Vám rádi operativně bezplatně uveřejníme informace o akcích, které Vaše firmy pořádají.
 • Spolupracujeme s Česko německou obchodní a průmyslovou komorou a s agenturou Lipské veletrhy, při organizaci zvýhodněných zájezdů a prodeji vstupenek na veletrhy Spielwarenmesse v Norimberku a Model Hobby v Lipsku.
 • Pro rok 2018 připravujeme společnou návštěvu veletrhu hraček Toys and Games v Hong Kongu. Hongkongská obchodní komora HKDTC sponzoruje novým návštěvníkům třídenní noclehy v hotelu, vstupenky a balíček služeb. Veletrh se koná  8.-11.1.2018. Přihlášky zveřejníme v září letošního roku.
 • Zástupce Sdružení pro hračku a hru je členem Technické komise pro hračky Úřadu pro normalizaci a měření. Technické komise ÚNMZ jsou stálým poradním orgánem ÚNMZ pro zavádění směrnic Rady ES/EHS.  Členové  SHH mají jeho prostřednictvím možnost vyjadřovat se průběžně k navrhovaným opatřením ve změnách a úpravách jednotlivých částí legislativních norem upravujících bezpečnost hraček.
 • Provozujeme za velmi výhodných podmínek T-mobile vnitropodnikovou telefonní síť s 1500 čísly, pokud máte zájem volat zdarma s rodinnými příslušníky a obchodními partnery a výhodně dalším účastníkům, můžete si u nás domluvit připojení na tel: 737 278 999.

Naše činnost a aktivity jsou zajišťovány především dobrovolníky z řad členů. Příjmy z členských příspěvků jsou pouze symbolické a nepokrývají ani administrativní provoz a běžnou režii. Činnost SHH je proto možná pouze s využitím prostředků získaných zapojením do mezinárodních projektů. Uvítáme každou další formu podpory naší činnosti.

Uvítáme také Vaše další návrhy na rozšíření aktivit SHH.