Plánované aktivity SHH v roce 2018 PDF Tisk Email
Úterý, 24 Duben 2018 10:27

Vážení členové sdružení, rádi bychom Vás informovali o našich současných a plánovaných aktivitách v roce 2018.  Členskou základnu SHH  v tvoří 144 členů, výrobců, obchodníků, návrhářů, pedagogů a zkušeben hraček.

 

 • SHH se podílelo na tvorbě  mezinárodního projektu SAMNIC, z programu Erasmus+,  jehož výsledkem je Internetový vzdělávací kurz o bezpečnosti hraček a produktů pro děti. Projekt byl zpracován s partnerskými svazy a vzdělávacími centry v Itálii, Portugalsku, Španělsku a Belgii, je bezplatný, určený pro odbornou veřejnost i pro rodiče dětí. Je volně přístupný na adrese http://www.samnicmooc.com . Prostřednictvím krátkých videoklipů a textů jsou vysvětleny povinnosti při zajišťování bezpečnosti hraček, výrobků určených dětem a dětských hřišť. Po ukončení kurzu a zodpovězení testu, získají účastníci certifikát potvrzující absolvování kurzu.

 • SHH v současné době pracuje na projektu  IBUS, “Integrated business model for customer driven custom product supply chain” jehož cílem je do roku 2020 logisticky propojit evropské výrobce a obchodníky s hračkami, podporovat individuální výrobu podle dispozic zákazníků - dětí a posílit tím konkurenceschopnost evropských producentů. Průběh zpracování projektu je možné sledovat na http://h2020ibus.eu/ Uvítáme zájemce z řad členů, kteří by se chtěli zapojit do testování průběžných výsledků.

 • SHH se od letošního roku zapojilo do mezinárodního projektu E-commerce 4 children, na tvorbu výukových materiálů pro malé a střední výrobce hraček obsahující komplexní návod na přípravu a zapojení do elektronického obchodování, při dodržení všech legislativních aspektů. Projekt bude ukončen v roce 2020.

 • SHH se podařilo prosadit společnou účast českých firem na veletrhu Spielwarenmese v Norimberku mezi akce podporované agenturou Czech Trade z programu NOVUM, Vystavovatelé tak měli opět možnost čerpat podporu v letech 2017 a 2018. Začátkem roku jsme  podali nový návrh na zařazení Spielwarenmesse mezi veletrhy se státní podporou i pro roky 2019 a 2020.Zájemci o účast ve společné expozici v roce 2019 se mohou již nyní hlásit v sekretariátu SHH.

 • Další výraznou pomocí exportujícím firmám je možnost zapojení do programu na podporu zahraničních účasti na veletrzích v letech 2017-2019,  z programu MARKETING.

 • Kromě toho SHH spolupracuje s agenturou Czech Trade při přípravě společných prezentacích v zahraničí, na kontraktech, veletrzích, promoakcích a oficiálních účastech ČR, s možností využití 40 zahraničních zastoupení, ve všech částech světa. V roce 2018 připravujeme také vydání oborového katalogu českých výrobců hraček.

 • SHH má uzavřenou, již třetím rok, dohodu s pořadatelem podzimního veletrhu FOR TOYS v Praze Letňanech, společností ABF, na uspořádání společné expozice českých výrobců hraček za zvýhodněných podmínek. Obě strany mají zájem na tom, aby se na tomto veletrhu představilo co nejvíce českých výrobců hraček, modelů a herních předmětů. Veletrh se bude konat od 25. do 28. října 2018 v Praze Letňanech.

 • SHH  reaguje na iniciativu organizovat Kontrakty hraček, obchodní a společenské setkání maloobchodníků, velkoobchodníků a dovozců, kde by bez přístupu veřejnosti bylo možné uskutečnit přímá obchodní jednání. Místo a datum bude upřesněno na webových stránkách, předpokládaný termín bude v září 2018.
 • Letos připravujeme již 25. ročník ocenění Správná hračka. Termín pro podání přihlášek je do 30. dubna 2018. Podrobnosti a formulář pro přihlášení najdete na webových stránkách SHH a na stránkách http://www.uvucr.cz/ah/. Vyhlášení oceněných hraček bude tradičně na podzimním veletrhu FOR TOYS 26. října 2016 v Praze Letňanech.

 • SHH spolupracuje s Umělecko-průmyslovým muzeem a radnicí města Kamenice nad Lipou při organizaci pravidelné akce Hračkobraní, zámek plný hraček. Letos se bude akce konat v termínu od 11. do 15. července 2018. Výrobci mají možnost prodávat výrobky z tradičních materiálů a předvádět v hernách pracovní postupy. Podrobnosti jsou na www.hrackobrani.cz .

 • Pokračuje naše spolupráce s časopisem Svět hraček, kde pro Vás pravidelně zveřejňujeme aktuální informace z oboru hraček. Časopis vychází 4x ročně, plus veletržní speciál pro Spielwarenmesse v Norimberku. Pokud Vám není pravidelně doručován, sdělte nám to mailem nebo telefonicky, abychom mohli zjednat nápravu. Členové sdružení také mají slevu, v případě, že v tomto časopisu inzerují.

 • Spolupracujeme s evropskou asociací Toy Industry of Europe, (TIE), sdružující 9 evropských asociací výrobců a obchodníků s hračkami. Snažíme se o to, aby byla zajištěna maximální ochrana dětí a současně bylo vůbec možně výrobně a technologicky dodržet limity stanovené bezpečnostními normami. Usilujeme o to, aby se evropské instituce zaměřily více na ochranu evropského trhu před asijskými dovozci vyrábějícími v podmínkách nesrovnatelných s evropskými standardy. Výsledkem této spolupráce je i obsáhlá  Příručka o bezpečnosti hraček, kterou můžeme zájemcům zaslat v elektronické podobě.

 • Provozujeme informační portál sdružení: www.sdruzenihracky.cz , kde Vám rádi operativně bezplatně uveřejníme informace o akcích, které Vaše firmy pořádají.

 • Spolupracujeme s Česko německou obchodní a průmyslovou komorou a s agenturou Lipské veletrhy, při organizaci zvýhodněných zájezdů a prodeji vstupenek na veletrhy Spielwarenmesse v Norimberku a Model Hobby v Lipsku.

 • Zástupce Sdružení pro hračku a hru je členem Technické komise pro hračky Úřadu pro normalizaci a měření. Technické komise ÚNMZ jsou stálým poradním orgánem ÚNMZ pro zavádění směrnic Rady ES/EHS.  Členové  SHH mají jeho prostřednictvím možnost vyjadřovat se průběžně k navrhovaným opatřením ve změnách a úpravách jednotlivých částí legislativních norem upravujících bezpečnost hraček.

 • Provozujeme za velmi výhodných podmínek T-mobile vnitropodnikovou telefonní síť s 1500 subjekty, pokud máte zájem volat zdarma s rodinnými příslušníky a obchodními partnery a výhodně dalším účastníkům, můžete si u nás domluvit připojení na tel: 737 278 999.

Naše činnost a aktivity jsou zajišťovány především dobrovolníky z řad členů. Příjmy z členských příspěvků jsou pouze symbolické a nepokrývají ani administrativní provoz a běžnou režii. Činnost SHH je proto možná pouze s využitím prostředků získaných zapojením do mezinárodních projektů. Uvítáme každou další formu podpory naší činnosti.

Uvítáme také Vaše další návrhy na rozšíření aktivit SHH.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.