Přehled užitečných odkazů pro zájemce o technické normy z oboru hraček PDF Tisk Email
Úterý, 06 Listopad 2018 08:30

Základní technické požadavky na hračky: www.unmz.cz/urad/hracky

 

Informační brožura o bezpečnosti hraček: http://www.unmz.cz/files/zkušebnictví/W-toys-safety-brochure_CS.pdf

Povinnosti a oprávnění hospodářských subjektů spojené s dovozem hraček: http://www.unmz.cz/urad/povinnosti-a-opravneni-hospodarskych-subjektu-spojene-s-dovozem-hracek

Předpisy Evropské unie : http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

Vyhledávání v českých technických normách: www.seznamcsn.unmz.cz/vyhledavani.aspx

České harmonizované normy: www.sgpstandard.cz/editor/files/tech poz/hen.htm

Pokyny pro hračky: http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance_cs

Překlad pokynů z expertní skupiny: http://www.unmz.cz/urad/preklady-pokynu-z-expertni-skupiny-pro-bezpecnost-hracek-ustavene-evropskou-komisi