Plánované aktivity SHH v roce 2019 PDF Tisk Email
Pátek, 19 Červenec 2019 08:39
 • SHH se opět podařilo prosadit společnou účast českých firem na veletrhu Spielwarenmesse v Norimberku mezi akce podporované agenturou Czech Trade z programu NOVUM. 21 českých vystavovatelů mělo možnost čerpat letos podporu na pronájem plochy a výstavbu stánků na této atraktivní akci. Pro rok 2020 opět podáváme návrh na zařazení veletrhu Spielwarenmesse mezi akce se státní podporou. Zájemci o účast ve společné expozici v roce 2020 se mohou již nyní hlásit v sekretariátu SHH.
 • SHH se podílelo na přípravě propagační publikace Czech Toys and Games kterou vydala agentura Czech Trade, ta bude k dispozici na zahraničních zastoupeních ČR, veletrzích a obchodních akcích.  V katalogu, kromě souhrnných údajů o českém hračkářském průmyslu je představeno 40 nejvýznamnějších výrobců. Katalog je ke stažení na webových stránkách sdružení.
 • SHH  pokračuje v práci na projektu  IBUS, “Integrated business model for customer driven custom product supply chain” http://h2020ibus.eu, jehož cílem je do roku 2020 logisticky propojit evropské výrobce a obchodníky s hračkami a podporovat individuální výrobu hraček podle požadavků zákazníků a posílit tím konkurenceschopnost evropských producentů. Informační seminář pro zájemce o zapojení se konal v Praze 28. března 2019.
 • Další projekt, na kterém SHH spolupracuje, E-commerce 4 children, je zaměřen na tvorbu výukových materiálů pro výrobce hraček, projekt bude obsahovat komplexní návod na přípravu a zapojení do elektronického obchodování, při dodržení všech legislativních a bezpečnostních aspektů. Seminář k projektu se uskutečnilo Praze 18. června 2019. Podrobnější informace  stránkách www.ecom4children.eu/cs/

 • Stále je k dispozici Internetový vzdělávací kurz o bezpečnosti hraček a produktů pro děti. Projekt byl zpracován s partnerskými svazy a vzdělávacími centry v Itálii, Portugalsku, Španělsku a Belgii, je bezplatný, určený pro odbornou veřejnost i pro rodiče dětí. Je volně přístupný na adrese http://www.samnicmooc.com . Prostřednictvím krátkých videoklipů a textů jsou vysvětleny povinnosti při zajišťování bezpečnosti hraček, výrobků určených dětem a dětských hřišť. Po ukončení kurzu a zodpovězení testu, získají účastníci certifikát potvrzující absolvování kurzu.
 • SHH má uzavřenou, již čtvrtým rokem, dohodu s pořadatelem podzimního veletrhu FOR TOYS v Praze Letňanech, společností ABF, na uspořádání společné expozice českých výrobců hraček za zvýhodněných podmínek. Obě strany mají zájem na tom, aby se na tomto veletrhu představilo co nejvíce českých výrobců hraček, her, modelů a herních předmětů. Veletrh se bude konat od 17. do 20. října 2019 v Praze Letňanech.
 • Letos připravujeme již 26. ročník ocenění Správná hračka. Termín pro podání přihlášek je byl do 30. dubna 2019. Podrobnosti a formulář pro přihlášení najdete na webových stránkách SHH a na stránkách www.uvucr.cz/ah /. Vyhlášení oceněných hraček bude tradičně na Galavečeru podzimního veletrhu FOR TOYS 18. října 2019 v Praze Letňanech.
 • SHH spolupracuje s Umělecko-průmyslovým muzeem a radnicí města Kamenice nad Lipou při organizaci pravidelné akce Hračkobraní, zámek plný hraček. Letos se akce koná v termínu od 10. do 14. července 2019. Výrobci mají možnost prodávat výrobky z tradičních materiálů a předvádět v hernách pracovní postupy. Podrobnosti jsou na www.hrackobrani.cz .
 • Spolupracujeme s evropskou asociací Toy Industry of Europe, (TIE), sdružující 9 evropských asociací výrobců a obchodníků s hračkami. Snažíme se o to, aby byla zajištěna maximální ochrana dětí a současně bylo vůbec možně výrobně a technologicky dodržet limity stanovené bezpečnostními normami. Usilujeme o to, aby se evropské instituce zaměřily více na ochranu evropského trhu před asijskými dovozci vyrábějícími v podmínkách nesrovnatelných s evropskými standardy. Výsledkem této spolupráce je i obsáhlá Příručka o bezpečnosti hraček, kterou můžeme zájemcům zaslat v elektronické podobě.
 • Provozujeme informační portál sdružení: www.sdruzenihracky.cz , kde Vám rádi operativně bezplatně uveřejníme informace o akcích, které Vaše firmy pořádají.
 • Spolupracujeme s Česko německou obchodní a průmyslovou komorou a s agenturou Lipské veletrhy, při organizaci zvýhodněných zájezdů a prodeji vstupenek na veletrhy Spielwarenmesse v Norimberku a Model Hobby v Lipsku. Letos byl pro zájemce zorganizován dotovaný jednodenní zájezd na veletrh Spielwaenmesse. Stejný zájezd připravíme i v roce 2020.
 • Zástupce Sdružení pro hračku a hru je členem Technické komise pro hračky Úřadu pro normalizaci a měření. Technické komise ÚNMZ jsou stálým poradním orgánem ÚNMZ pro zavádění směrnic Rady ES/EHS.  Členové  SHH mají jeho prostřednictvím možnost vyjadřovat se průběžně k navrhovaným opatřením ve změnách a úpravách jednotlivých částí legislativních norem upravujících bezpečnost hraček.
 • Provozujeme za velmi výhodných podmínek T-mobile vnitropodnikovou telefonní síť s 1600 subjekty, pokud máte zájem volat zdarma s rodinnými příslušníky a obchodními partnery a výhodně dalším účastníkům, můžete si u nás domluvit připojení na tel: 737 278 999.