Valná hromada SHH 2020 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 02 Červenec 2020 06:59

Valná hromada Sdružení pro hračku a hru, z.s. 2020

Vážení kolegové, členové Sdružení pro hračku a hru.

V posledních dnech dochází v naší činnosti k zásadním změnám a opatřením.

-          Pan prof. Václav Kubát, předseda našeho sdružení od jeho založení v roce 1990, rezignoval, vzhledem ke svému věku, na funkci předsedy.

-          Také došlo k novelizaci občanského zákoníku, v části upravující registraci zájmových organizací, převedením jejich registrace z působnosti Ministerstva vnitra na rejstříkové soudy. V této souvislosti musíme také změnit název naši organizace na Sdružení pro hračku a hru, zapsaný spolek, nebo Sdružení pro hračku a hru, z. s.  a upravit odpovídajícím způsobem stanovy. Při této příležitosti navrhujeme do nových stanov zakotvit zjednodušení orgánů a možnost konání valné hromady, provádění volby a další rozhodování prostřednictvím elektronické komunikace.

V rámci užšího předsednictva SHH jsme projednali a navrhli jako nového předsedu SHH pana Miroslava Kotíka, majitele a ředitele firmy Efko - karton, s. r. o, dlouholetého člena SHH a aktivního a úspěšného manažera v oboru výroby hraček a společenských her. Pan Kotík s návrhem souhlasí. Jako výkonného místopředsedu navrhujeme ponechat ing. Jiřího Šťastného.

Protože jsme rozptýleni po celé republice a shromažďování je v době epidemie čínské chřipky komplikované, žádáme Vás o korespondenční hlasování k bodům uvedeným v přiloženém dokumentu.

 Vyplňte, prosím, název firmy nebo individuálního člena, IČO, adresu, datum a podpis. Zakroužkujte Vaší volbu a oskenované pošlete mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo poštou na adresu SHH, Jindřišská 2, 113 60, Praha 1. Prosíme o rychlé jednání.

 

Děkujeme za pochopení

Korespondenční hlasovací lístek Valné hromady Sdružení pro hračku a hru, z. s. konané per rollam, ve dnech 1. – 15. 7. 2020.

 

 

Člen Sdružení pro hračku a hru:                 …………………………………………………………………………

 

IČO:………………………………………      Adresa:    ….……………………………………………………………………..

 

 

 1. Hlasování o změně stanov k 15. 7. 2020
  S návrhem stanov                                          souhlasím                   nesouhlasím
  (Vaše stanovisko, prosím zakroužkujte)

 2. Volba nového předsedy SHH.
  Jako nový předseda SHH je navržen pan Miroslav Kotík, nar. 30.12.1966,

   

S volbou                                                         souhlasím                                                    nesouhlasím 

( Vaše stanovisko, prosím zakroužkujte)


 

 1. Volba výkonného místopředsedy 

Jako výkonný místopředseda je navržen ing. Jiří Šťastný, nar. 9. 5. 1947

S volbou                                                         souhlasím                                                 nesouhlasím
(Vaše stanovisko, prosím zakroužkujte) 

 1. Udělení čestného předsednictví panu prof. Václavu Kubátovi

   

S udělením čestného předsednictví              souhlasím                                                        nesouhlasí
(Vaše stanovisko, prosím zakroužkujte) 
V :……………………………dne:……………………            ………………………………………………………….

Podpis člena SHH, nebo zástupce firmy