Aktivity SHH v roce 2021 PDF Tisk Email
Sobota, 06 Únor 2021 11:01

Vážení kolegové,

doufáme, že jste zahájili letošní rok úspěšně a ve zdraví. V těchto dnech rozesíláme daňové doklady na členský příspěvek na rok 2021, pokud jste se však dostali, vlivem epidemiologické situace do potíží, nebudeme vyžadovat jeho zaplacení, (jen nám to, prosím, oznamte).

Nejedná se o významnou platbu, výši příspěvku jsme za posledních 30 let nezvyšovali.  Pokud Vám to finanční situace dovolí a můžete dobrovolně platit vyšší částku, sdělte to, prosím, do sekretariátu a daňový doklad Vám příslušně upravíme

 V průběhu minulého roku došlo k v našem sdružení k několika zásadním změnám. 

-          Byla provedena formální změna registrace našeho sdružení na „zapsaný spolek“, jak to vyžadovala novela Spolkového zákona.

-          Byly přijaty nové stanovy sdružení, podstatnou změnou v nich je možnost konat valnou hromadu a ostatní společná setkání prostřednictvím internetu, což odpovídá případnému opakování epidemiologických restrikcí.

-          Po odstoupení prof. Václava Kubáta z funkce předsedy byl zvolen předsedou SHH majitel firmy Efko-karton pan Miroslav Kotík a výkonným místopředsedou ing. Jiří Šťastný.

-          Došlo také k přenesení bankovního účtu SHH z České (rakouské) spořitelny do Equa Banky, to nám ušetří řadu poplatků za vedení účtu a další nehorázné poplatky.

 Na návrh SHH byl letos opět zařazen mezi akce se státní podporou z programu NOVUM veletrh Spielwarenmesse v Norimberku. Veletrh byl, vzhledem k epidemii, přeložen na mimořádný termín 20. – 24. 7. 2021. Doufáme, že v tuto dobu bude již situace stabilizována a akce se uskuteční. Zájemci o účast se státní podporou se mohu přihlásit v agentuře Czech Trade, kontakt ing. Jaroslava Pacáková, projektová manažerka pro projekt "NOVUMM"  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 224 907 545, mobil: 724 966 507. Výše podpory je do částky 80 000 Kč. na stánek

Letošní ročník ocenění Správná hračka bude mít uzávěrku přihlášek do konce května 2021. V minulém roce jsme byli nucení odstoupit od slavnostního vyhlášení oceněných výrobků a certifikáty předávat osobně ve firmách nebo zasílat poštou. Podrobné informace a přihlášku najdete na webu SHH a Asociace hračka.

 Po odstoupení šéfredaktora časopisu Svět hraček bylo rozhodnuto, že vydavatelem časopisu bude  SHH, případně vydavatelské družstvo založené SHH a časopis bude vycházet pod původním názvem HRAČKA. Předpokladem je, že polovina obsahu bude věnována odborným tématům a polovina inzerci. Finanční zázemí poskytne kolem 20 stálých smluvních inzerentů. Předběžně je zajištěna i zkušená šéfredaktorka časopisu. Původní záměr, vydat první číslo před vánocemi 2020, se nepodařil uskutečnit vzhledem k omezujícím opatřením. Vyzýváme členy SHH, kteří by měli zájem stát se smluvními stálými inzerenty, případně členy vydavatelského družstva, aby se přihlásili u předsedy SHH nebo v sekretariátu.

 Ve dnech 14. – 18. 7. 2021 se bude konat na zámku v Kamenici nad Lipou 15. ročník tradičního festivalu hraček, Hračkobraní. Vzhledem k tomu, že vloni se akce nekonala, bude možnost na zámku vystavovat nabídnuta přednostně účastníkům vybraným pro rok 2020.

Veletrh FOR TOYS se letos bude konat v termínu 21. – 24. 10. 2021 v Praze Letňanech. S pořadatelem je předběžně dohodnuto vytvoření společného stánku českých výrobců hraček za zvýhodněných podmínek. Na Galavečeru veletrhu 22. 10. 2021 budou opět předány certifikáty výrobkům oceněným jako Správná hračka.

Činnost SHH byla od roku 2012 finančně zajištěna díky účasti SHH na evropských projektech, ISIP, SAMNIC, Ecom4children a IBUS. Uvedené projekty jsou již ukončeny. Pro rok 2021 – 2023 se podařilo zajistit zapojení SHH do nového evropského projektu z programu Erasmus+, pod názvem CounterRISK.

Cílem projektu je zvýšit ochranu evropských výrobců proti dovozu padělaných výrobků z asijských zemí. Hračky jsou jedním z produktů, u kterého nejenom že dochází k poškozování majitelů autorských práv, ale současně mohou být tyto hračky nebezpečné pro spotřebitele. Projekt bude zahájen v první polovině roku 2021 a o možnosti využití Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 Stále pokračuje spolupráce s vydavatelem časopisů Speciál pro mateřské školy a Speciál pro školní družiny. Pro členy SHH je dohodnuta  sleva 20% na předplatném a inzerci v těchto časopisech. Registrace k odběru je na www.rizeniskoly.cz/registrace

Stejně je možné zapojit další účastníky za velmi výhodných podmínek do vnitropodnikové  telefonní sítě T-mobile s 1600 subjekty, pokud máte zájem volat zdarma s rodinnými příslušníky a obchodními partnery a výhodně dalším účastníkům, můžete si u nás domluvit připojení na tel: 737 278 999.

Přejeme Vám pevné zdraví a hodně úspěchů v podnikání a těšíme se na další spolupráci