DEMOGRAFIE - ČR PDF Tisk Email
Pondělí, 15 Září 2008 13:52

Česká republika má mít v polovině 21. století pouze 7,829.000 obyvatel, z nichž téměř 40 procent bude starších šedesáti let. Věkový průměr obyvatelstva se zvýší ze současných 38 let na 53,3 let.. K těmto údajům dospěla nejnovější prognóza populační komise OSN. Na světě je jen 18 zemí, kde dochází přirozenou cestou k úbytku obyvatelstva. V Evropě se bude zrychlovat a proto evropskou populaci postihne výrazné stárnutí.

Pro orientaci uvádíme strom života – přehled věkové struktury obyvatelstva ČR (z let 1998 – 2030).

Pro potřebu plánování rozvoje potřeb dětí od narození do 14 let věku je zpracován vývoj počtu dětí v letech 1987 – 2003

Věk

1987 1988 1989 1990

1991 1992 1993 1994 1995

1996 1997 1998 1999 2000

2001 2002 2003

1

2

3

4

5

  129   131   130   130

  132   129   131   130

  134   132   129   131 

  135   134   132   129

  135   135   134   132

129   121   121   106     96

130   129   121   121    106

130   130   129   121    121

131   130   130   129    121

129   131   130   130    129

  90    90     90     89      88

  96    90     90     90      89

130    96     90     90      90

121   106    96     90      90

121   121   106    96      90

   90     92     92

   88     90     92

   89     88     90

   90     88     88

   90     89     89

1-5

  665   661   656   652

649    641   631   607   573

534   503   472   455   447

 447   449   451  

6

7

8

9

10

  139  135   135   134

  142  139   135   135

  151  142   139   135

  169  151   142   139

  176  169   151   142

132   129   131   130   130

134   132   129   131   130

135   134   132   129   131

135   135   134   132   129

139   135   135   134   132

129   121   121   106    96

130   129   121   121   106

130   130   129   121   121

131   130   130   129   121

129   131   130   130   129

   90     90    90

   96    90     90

 106    96     90

 121   106    96

 121   121   106

6-10

  777  736   702   693

675   665   661   656   652

639   641   631   607   573

 554   503   472

11

12

13

14

          176   169   151

176        169

         176

142   139   135   135   134

151   142   139   135   135

169   151   142   135   135

176   169   151   142   139

132   129   131   130   130

134   132   129   131   130

135   134   132   129   131

135   135   134   132   129

 129   121   121

 130   129   121

 130   130   129

 131   130   130

11-14

638   601   567   551   543

536   530   526   522   520

 520   510   501 

celkem

dětí

1962 1907 1858 1814 1768

1709 1674 1629 1584 1540

1521 1462 1424

Pramen ČU