Legislativa
NOVÁ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/48/ES PDF Tisk Email
Středa, 01 Červenec 2009 13:41

NOVÁ SMĚRNICE NA HRAČKY

 Dne 30. 6. 2009 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček. Její plné znění je v českém jazyku ke stažení na http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:CS:PDF     

Celý článek...
 
Rozhodnutí Evropské komise 2009 PDF Tisk Email
Pondělí, 29 Červen 2009 14:33

2008/329/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 2008 , kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby byly magnetické hračky uváděné nebo dodávané na trh označeny upozorněním na zdravotní a bezpečnostní rizika, která představují (oznámeno pod číslem K(2008) 1484) Text s významem pro EHP
Úřední věstník L 114 , 26/04/2008 S. 0090 - 0093
2007/184/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2007 o zveřejnění odkazu na normu EN 71-1:2005 Bezpečnost hraček – část 1:

Celý článek...
 
Bezpečnost hraček Safety of toys PDF Tisk Email
Úterý, 13 Leden 2009 14:42

Na svém zasedání dne 15.prosince 2008 schválil Evropský parlament směrnici o bezpečnosti hraček. Její platnost nabývá zveřejněním v Official Journal of EU

Směrnice řeší chemické vlatnosti:
 přenos karcinogenních látek
mutagenních látek
a látek ovlivňující reprodukční funkce
 

podrobnosti uvádíme v originálním znění:

TIE Factsheet Revision of the Toy Safety Directive 10 March 2009

Celý článek...
 
Declarations of the European Commission for the Council minutes for the adoption of the Directive of PDF Tisk Email
Úterý, 13 Leden 2009 14:02
Based on the new essential safety requirement for toys which are designed to emit a sound under the Toys Safety Directive, the Commission  will mandate CEN to establish a revised  standard which limits the peak values for both impulse noise and prolonged noise emitted by toys in order to adequately  protect children from the risk of impairment of hearing. 
Celý článek...
 
Aktuální informace o platných normách EU PDF Tisk Email
Pondělí, 20 Říjen 2008 09:42
naleznete na http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/toys.html  
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>

Strana 6 z 8