O nás

Sdružení pro hračku a hru, z.s.  je samostatným právním subjektem působícím na území České republiky od roku 1990. Posláním Sdružení pro hračku a hru je spojovat individuální a skupinové odborné zájmy k řešení problematiky hry a hračky, její tvorby a užití. Klíčové zaměření je podpora výroby a výrobců hraček, zároveň pak nezapomínáme na podporu dovozců, prodejců a exportérů.

Výhody členství

Členství zaručuje zvýšení prestiže a důvěryhodnosti firmy v hračkářském sektoru.

  • Přístup k nejnovějším informacím z oblasti výroby, kontroly kvality, bezpečnosti a pravidlům prodeje hraček.
  • Přístup k informacím v oborovém časopisu HRAČKA včetně zvýhodněné inzerce
  • Vzájemná výměna a podpora znalostí, dovedností a know-how členů na pravidelných setkáních.
  • Vystavovatelská účast na oborových veletrzích za zvýhodněných podmínek.
  • Prezentace členské firmy na stránkách asociace.

Podpora výrobců

Podpora prodejců

Aktuální informace

Prestiž

Naši členové

Staňte se členem

Správná hračka

Sdružení pro hračku a hru, ve spolupráci s Unií výtvarných umělců a Asociací předškolní výchovy, uděluje každoročně ocenění Správná hračka. Odborná porota složená z pedagogů PF UK, učitelek mateřských škol, dětských psychologů a výtvarníků oceňuje každoročně desítky nominací.

U vybraných exponátů se nesestavuje pořadí, hodnotí se, jak hračka splnila 5 stanovených kritérii: Kvalita použitého materiálu, provedení, design, originalita a výchovný didaktický účel a funkčnost.

Blog

SH Ig play

Sdružení pro hračku a hru je partnerem festivalu IQ Play

Výjimečná příležitost ke zviditelnění vašeho podnikání je tady!

SHH_Podnikatel roku 2024

Registrujte se do nového ročníku Podnikatel a živnostník roku.

Výjimečná příležitost ke zviditelnění vašeho podnikání je tady!

2024 vstupenky pouze on-line

Největší veletrh hraček – vstupenky pouze on-line

veletrh Spielwarenmesse 2024, vystavovatelé, odborníci, návštěva, vstupenky

Slovo předsedy sdružení

Přeji si, aby se Sdružení pro hru a hračku stalo silným nezávislým sdružením výrobců, distributorů a prodejců hraček. Ve stále měnícím se prostředí by svým členům mělo nabídnout oporou, efektivně hájit a prosazovat jejich zájmy vůči domácím státním i zahraničním institucím a tím jim ulehčit podnikání.

Chci také, aby se Sdružení stalo největším a nejkomplexnějším poskytovatelem informací a služeb v oboru hraček, tak aby naši členové měli přístup k aktuálním strategicky důležitým informacím a mohli využívat kontakty i odborné znalosti profesionálů.

Miroslav Kotík
jednatel, EFKO – karton s. r. o.

Naše vize a mise

Být největší profesní oporou pro všechny výrobce a prodejce hraček a her na území ČR
  • Podporovat výrobce a prodejce kvalitních českých hraček sdílením informací, vzájemnou spoluprací a propagací v České republice a zahraničí
  • Rozšiřovat povědomí o kvalitě a bezpečnosti hraček v oblasti výroby, prodeje a směrem k široké veřejnosti.
  • Poskytovat informace a služeb v oboru hraček, tak aby naši členové měli přístup k aktuálním strategicky důležitým informacím a mohli využívat kontakty i odborné znalosti profesionálů.

Sdružení pro hračku a hru z.s

Jindřišká 2, 113 60 Praha 1
IČ: 43000142

Napište nám


    Vaše údaje použijeme k tomu, abychom vám odpověděli. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.