Správná hračka

Sdružení pro hračku a hru, ve spolupráci s Unií výtvarných umělců a Asociací předškolní výchovy, uděluje každoročně ocenění Správná hračka. Odborná porota složená z pedagogů PF UK, učitelek mateřských škol, dětských psychologů a výtvarníků oceňuje každoročně desítky nominací.

U vybraných exponátů se nesestavuje pořadí, hodnotí se, jak hračka splnila 5 stanovených kritérii: Kvalita použitého materiálu, provedení, design, originalita a výchovný didaktický účel a funkčnost.

Propozice a přihlášku si můžete stáhnout zde

Správná hračka – vybráno odborníky

Informace pro tvůrce, výrobce, dovozce a distributory hraček a herních předmětů.

Společný projekt Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR a Asociace předškolní výchovy vznikl v roce 1994. Jeho cílem je podpora vývoje, výroby i prodeje správných hraček a jejich rozšiřování mezi dětskou populací. Co se tím rozumí?

U hraček je povinně certifikována bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Nebezpečné a zdravotně závadné hračky na trh proniknout nemohou nebo jsou z trhu odstraňovány. To však neznamená, že vyhovující hračky jsou užitečné i z výchovného a estetického hlediska.

Oddělit „šmejdy“ od kvalitních hraček je při působení agresívní reklamy zaměřené i na děti obtížné. Proto by nadstandardní zelené logo Správná hračka – vybráno odborníky chtělo být signálem pro rodiče a pedagogické pracovníky, že takto označená hračka má kromě všech předepsaných vlastností estetické a výchovné kvality vhodné pro zdravý vývoj evropského dítěte.

Hracka_krivky

Co lze přihlásit

Přihlašovat lze hračky a herní předměty určené dětem předškolního a raného školního věku, tedy přibližně do 11 let věku dítěte. Přihlásit lze jak tuzemské, tak i dovážené hračky, hry a herní předměty, které jsou dostupné v České republice. Přípustné jsou i prototypy (autorské hračky), určené k pozdější výrobě.
S výjimkou prototypů (autorských hraček) je podmínkou k hodnocení, aby hračka byla testována oprávněnou zkušebnou, případně měla „Prohlášení o shodě CE“.Propozice a přihlášku si můžete stáhnout ZDE

Jak se přihlásit?

Přihlášky jsou přijímány elektronicky na adrese infoshh@seznam.cz. Formulář přihlášky (ve formátu excel) naleznete na art-visual.cz/ah nebo www.hrackobrani.cz nebo ZDE

Povinné přílohy:

a) nejméně jedna, podle uvážení i více fotografií v tiskovém rozlišení ve formátu , PNG JPG (fotografie lze poslat v e-mailu společně s přihláškou nebo samostatně přes úložiště, např. Uschovna.cz apod.)

b) kopie certifikátu autorizované zkušebny nebo prohlášení o shodě CE (s výjimkou prototypů určených k pozdější výrobě)

Nepovinné přílohy:
Podle uvážení přihlašovatele, např. popis autorského řešení, konstrukční řešení, další rozšiřující informace (zdravotní, ekologické, funkční ap.), ohlasy odborné i laické veřejnosti, ocenění, údaje o tvůrcích (konstruktéři, designéři) atd. Podání přihlášky je zároveň souhlasem přihlašovatelů s ustanoveními těchto propozic.

Uzávěrka pro podání přihlášky

Přihlášky jsou přijímány od ledna 2023 výhradně elektronicky na adrese tajemnik@sdruzenihracky.cz do pátku 1. září 2024, 24:00 hod.
Propozice a přihlášku si můžete stáhnout ZDE

Manipulační poplatek činí:

a) pro členy Sdružení pro hračku a hru za první přihlašovaný předmět 500,- Kč, za druhý a každý další předmět 1000,- Kč,

b) pro ostatní přihlašovatele za první předmět 1000,- Kč, za druhý a každý další předmět 2000,- Kč.

Manipulační poplatek je třeba uhradit na účet SHH u ČS a.s., účet č. 1934889389 / 0800 nejpozději do pátku 8. září 2023. Variabilní symbol bude uveden v daňovém dokladu – faktuře, kterou vám na základě přihlášky zašleme.

Termín pro předání hračky (herního předmětu) k posouzení

Přihlášenou hračku (herní předmět) přijímá Fakultní mateřská škola, Sokolovská 182/513, 180 00 Praha 8–Libeň

a) poštou s doručením v době od 5. do 8.9.2024 nebo

b) osobně ve čtvrtek 7.9.2024 v době od 15 do 17 hodin (výjimečně jindy jen po dohodě s Mgr. Ing. Janou Ptáčkovou, ředitelkou mateřské školy, tel. 226 805 089, reditelka@mssokolovska.cz, www.mssokolovska.cz).

Předměty, které nezískají právo užívat označení Správná hračka s výjimkou prototypů, se nevrací. Pořadatelé s nimi naloží podle svého uvážení.

Hodnocení, ocenění a prezentace

Porotu jmenují pořadatelé uvedení v čl. 1 těchto propozic v počtu 9 až 15 členů (každý může nominovat 3 až 5 členů). Jednání poroty je neveřejné. Porota postupuje podle kritérií uvedených v čl. 1. Posuzování je nesoutěžní, porota neurčuje pořadí, ale právo užívat označení Správná hračka buď přizná nebo nepřizná. Porota není konzultačním orgánem a neprojednává s předkladateli úpravy nebo inovace. Její rozhodnutí se nezdůvodňuje. Zasedání poroty se uskuteční v úterý 12. září 2024.

Ocenění a prezentace

Úspěšně vyhodnocený přihlašovatel získá osvědčení s oprávněním označovat výrobek symbolem „Správná hračka – vybráno odborníky“. Hračky budou propagovány na webových stránkách pořadatelů. Detaily zveřejníme zde na stránkách sdružení.

Oceněné hračky a herní předměty budou propagovány zveřejněním na webových stránkách pořadatelů, případně v odborném i populárním tisku. Od dubna do října 2025 budou předměty vystaveny na zámku v Kamenici nad Lipou, kde budou také trvale uloženy (www.hrackobrani.cz).

Právo oceněného předkladatele

Oceněný předkladatel je oprávněn používat logo „Správná hračka“ na svých výrobcích nebo je přikládat k prodávaným produktům.
Pořadatelé doporučují, aby informace o oceněných produktech byla umístěna na webových stránkách předkladatele s vysvětlující poznámkou, co toto označení znamená. Jako text je možné vhodně upravit čl. 1 těchto propozic.

Základní kontakt:

Sdružení pro hračku a hru, Jindřišská 2, 113 60 Praha 1, Ing. Jiří Šťastný, tel. 737 278 998, tajemnik@sdruzenihracky.cz, www.sdruzenihracky.cz