Výhody členství ve sdružení pro hračku a hru:

 • Členství zaručuje zvýšení prestiže a důvěryhodnosti firmy v hračkářském sektoru.
 • Přístup k nejnovějším informacím z oblasti výroby, kontroly kvality, bezpečnosti a pravidlům prodeje hraček.
 • Přístup k informacím v oborovém časopisu HRAČKA včetně zvýhodněné inzerce.
 • Vzájemná výměna a podpora znalostí, dovedností a know-how členů na pravidelných setkáních.
 • Vystavovatelská účast na oborových veletrzích za zvýhodněných podmínek.
 • Prezentace členské firmy na stránkách asociace.

Jste výrobcem nebo prodejcem hraček a her?

Přijměte pozvání do našeho sdružení a staňte se členem.

Sdružení pro hru a hračku je silným nezávislým sdružením výrobců, distributorů a prodejců hraček. V dynamicky měnícím se prostředí nabízíme našim členům oporou, znalosti a dovednosti z oboru. Chceme prosazovat zájmy našich členů vůči domácím státním i zahraničním institucím a tím jim ulehčit podnikání.

Pokud ještě váháte, zda je členství pro vás výhodné a přínosné, pak níže uvedený uvádíme seznam výhod:

 • Členství v SHH zaručuje zvýšení prestiže a důvěryhodnosti firmy v hračkářském sektoru.
 • Členství v SHH garantuje přístup k nejnovějším informacím z oblasti výroby, kontroly kvality, bezpečnosti a pravidlům prodeje hraček.
 • Členství v SHH nabízí přístup k informacím v oborovém časopisu HRAČKA včetně zvýhodněné inzerce.
 • Členství v SHH zprostředkovává vzájemnu výměnu a podporu znalostí, dovedností a know-how členů na pravidelných setkáních.
 • Členství v SHH nabízí vystavovatelskou účast na oborových veletrzích za zvýhodněných podmínek.
 • Členství v SHH prezentuje členské firmy na stránkách asociace.
 • Členové SHH obdrží osvědčení o členství pro vlastní prezentaci a propagaci.
 • Členství v SHH nabízí oprávnění používat logo člena SHH na propagačních a ostatních materiálech.
 • Členové SHH mají přístup ke zvýhodněným cenám našich partnerů.
 • Členství v SHH umožňuje přístup k základní legislativní podpoře ve formě návodů, příruček a odborných školení.
 • Členství v SHH nabízí pomoc nováčkům v oboru.
 • Členství v SHH rozšiřuje kontakty nejen v oboru.
 • Členství v SHH nabízí možnost spolupodílet se na další činnosti sdružení.

Staňte se členem