Britská vláda učinila rozhodnutí umožnit dovoz zboží s označením CE na trh Velké Británie až do 1. ledna 2023.

https://www.ukas.com/resources/latest-news/ce-mark-acceptance-extended-to-2023/

 

Přestože britská vláda vynaložila značné úsilí na podporu průmyslu a obchodu při přechodu na nový režim UKCA, pandemická situace zhoršila možnosti firem se plně adaptovat, a proto došlo k avizovanému prodloužení možnosti dovozu zboží s označením CE. To znamená, že všechny produktové řady se mohou plně připravit na používání UKCA od 1. ledna 2023. Nyní se jedná o nejzazší termín, který již nebude prodloužen. Celkový seznam všech produktových řad pokrytých označením UKCA lze nalézt
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking#:~:text=the%20European%20Union-,More%20information,civil%20explosives,-Legislative%20areas%20where.

V průběhu následujících 16 měsíců bude britská vláda nadále aktivně podporovat průmysl v jeho přípravě na nové požadavky. Nejbližší takovou akcí bude webinář s názvem Manufactured goods regulation – placing goods on the market in GB and NI, na kterém britské Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) osvětlí obchodním společnostem změny, které proběhnou, a kroky, které je třeba učinit.
Pozvánka: https://www.eventbrite.co.uk/e/beis-webinar-the-ukca-mark-the-new-domestic-regime-tickets-167053460397