Dotační program Novum rozšířen o dva další veletrhy

Sdružení pro hračku a hru podalo po konzultaci s agenturou Czech Trade, dodatečné návrhy na zařazení veletrhů

Kind + Jugend 2022, v Kolíně nad Rýnem, Německo,  ve dnech 8. – 10. 9. 2022
https://www.kindundjugend.com

Spiel 22, v Essenu, Německo,  ve dnech 6. – 9. 10. 2022
https://www.spiel-messe.com/en/

do programu NOVUMM. Účastníci ve společné expozici mají možnost čerpat významnou státní podporu.

Zatím je přihlášeno k účasti 9 českých firem, další zájemci se mohou přihlásit v sekretariátu SHH, nebo přímo v agentuře Czech Trade, jaroslava.pacakova@czechtrade.cz