JAK ŠEL KOCOUR DO SVĚTA. HRAČKY LIBUŠE NIKLOVÉ A JEJICH ZAHRANIČNÍ KŘÍŽENCI

Od 9. června do 2. října 2022
v malé výstavní síni u vstupu do Uměleckoprůmyslového musea v Praze

 

„Objevná výstava z unikátní sbírky představuje spolu s původní řadou zvířátek především kopie  harmonikových hraček navržených Libuší Niklovou. Její slavný Kocour z roku 1963 překročil hranice tehdejšího Československa a postupně byl upravován podle lokálního vkusu a zejména tak, aby nebyl úplně stejný jako originál. Mutace hraček Libuše Niklové byly vyrobeny samozřejmě bez jejího vědomí, odborníci a sběratelé původně věděli pouze o třech zemích, kde k tomu došlo. Lukáš Toman vypátral a zdokumentoval přes 130 různých verzí harmonikových hraček z více než dvaceti zemí světa. Mnoho z nich je na této výstavě k vidění.

Harmonikový kocour byl a stále je světovým fenoménem, proto se stal jednou z tváří 26. generální konference ICOM (International Council of Museums) konané v Praze v srpnu tohoto roku. Při této příležitosti se ICOM rozhodl kocoura pojmenovat a ten dostal jméno Líba.“

Komentovaná prohlídka výstavy hraček Libuše Niklové s PhDr. Helenou Koenigsmarkovou, ředitelkou muzea se uskuteční  v úterý 28. června 2022 v 17 hod.

Více o výstavě na www.upm.cz/jak-sel-kocour-do-sveta-hracky-libuse-niklove-a-jejich-zahranicni-krizenci/