Evropský projekt Counterrisk

Sdružení pro hračku a hru spolupracuje s evropskými partnery na novém projektu, který má za cíl upozornit na nebezpečí, která hrozí při nákupu padělků výrobků určených dětem.

Pomocí internetového otevřeného kurzu se naučí spotřebitele nové dovednosti, jak čelit rizikům padělků hraček a dalších výrobků pro děti. Projekt bude dokončen v březnu 2023. Více informací najdete na stránkách https://www.counterrisk.eu/cs a  www.counterrisk.eu, kde se mohou zájemci také předběžně zapojit.

Sdružení pro hračku a hru uvítá všechna upozornění na padělky výrobků se kterými jste se dosud setkali.

Partnery projektu jsou AIJU španělské technologické centrum, CEIPI francouzské centrum ochrany duševního vlastnictví při univerzitě Štrasburk, LUCENTIA LAB španělská technologická společnost zabývající se ochranou duševního vlastnictví, APSI portugalské sdružení ochrany dětí a Sdružení pro hračku a hru