seminář CE

Pozvánka na bezplatný seminář : Uvádění výrobků na trh: Označení CE

Po delší době Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky pořádá prezenční seminář, který se bude věnovat problematice uvádění výrobků na trh, a to zejména označení CE.

Ačkoliv totiž zůstávají obecné základy pro jeho používání stejné, došlo k mnoha dílčím změnám, které budou předmětem přednášek odbornic z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Ing. K. Včelová se bude věnovat obecným zásadám, změnám a novinkám v používání CE obecně a Mgr. V. Holušová se zaměří především na označení CE u stavebních výrobků, kde se očekávají v blízké budoucnosti velmi podstatné změny. Obě vše ukážou a vysvětlí na řadě příkladů z praxe a po každé prezentaci bude následovat diskuse.

Výrobci, distributoři i další zájemci uslyší proto s předstihem, co mohou v této oblasti očekávat a jak by je to mohlo v budoucnosti ovlivnit.

Jak na to: přihlášení je velice jednoduché – prokliknutím názvu svého vybraného semináře se dostanete přímo na web akce, kde je mj. i registrační formulář.

Označení CE – současnost a výhled do budoucnosti

 

Důležité: Seminář se bude konat prezenčně v Centru pro regionální rozvoj České republiky.

Bc. Barbora Mudruňková

oddělení Enterprise Europe Network
odborná asistentka

U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice
T: +420 225 855 313
E: barbora.mudrunkova@crr.cz  W: www.crr.cz W: www.een.cz