Uzávěrka připomínek k evropské legislativě se  blíží

veřejná konzultace o předběžném vědeckém stanovisku SCHEER o bezpečnosti přítomnosti kobaltu v hračkách

Vážená paní,
vážený pane,

dovoluji si Vás informovat, že bylo zveřejněno k připomínkám/veřejné konzultaci předběžné vědecké stanovisko SCHEER o bezpečnosti přítomnosti kobaltu v hračkách. Cílem veřejných konzultací je shromáždit konkrétní připomínky a návrhy k vědeckému základu stanoviska, jakož i jakékoli další relevantní vědecké informace týkající se řešených otázek, aby se vědecké výbory mohly zaměřit na otázky, které je třeba dále analyzovat . Připomínky obdržené během konzultačního období budou předloženy SCHEER k projednání a dokončení stanoviska.

Předběžné stanovisko je k dispozici zde:
SCHEER – Public consultation on the Preliminary Opinion on the safety of the presence of cobalt in toys (europa.eu)

Případné připomínky k předběžnému stanovisku můžete zaslat na mou adresu do 8. 9. 2022 na adresu futerova@unmz.cz s tím, že pak budou odeslány Evropské komisi. Připomínky můžete zaslat i přímo na adresu SANTE-C2-SCHEER@ec.europa.eu