Spiel 2022

mezinárodní veletrh se zaměřením na hry

Essen, Německo, 6.10. – 9.10.2022

https://www.spiel-messe.com

 • jedná se o největší světový veletrh her,
 • představuje všechny druhy her od dětských, přes společenské, rodinné, strategické, dobrodružné, fantasy až po sci-fi,
 • na veletrhu mají své místo také komiksy, hračky a elektronické hry, ale také knihy o hrách a hračkách,
 • mezinárodní herní dny doplňuje rozsáhlý doprovodný program s workshopy, šampionáty a live hrami na hrdiny (RPG),
 • příležitost pro české firmy prosadit se v tomto teritoriu a uspokojit vysokou poptávku po tomto druhu zboží
 • ročníku 2021 se zúčastnilo 620 vystavovatelů ze 41 zemí
 • počet návštěvníků v roce 2021 dosáhl téměř 100 tisíc
 • prezentováno bylo více než 1000 herních novinek

 

 • veletrh Spiel 2022 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm  (více informací + přihláška)
 • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50% výdajů
 • podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
 • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy na společné expozici s agenturou CzechTrade

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

 • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
 • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
 • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

 • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
 • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
 • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

 

Kontakt a přihlášení: Ing. Jaroslava Pacáková – projektová manažerka projektu NOVUMM, jaroslava.pacakova@czechtrade.cz, + 420 224 907 545