Vážení,

rádi bychom Vás pozvali na další akci Design Centra CzechTrade, a to diskusní fórum Udržitelnost jako trend současného designu. Akce je koncipovaná jako platforma pro propojení a diskusi zainteresovaných osob, organizací a komunit. Půjde o setkání designérů, výrobců, zástupců veřejných institucí, oborových a politických reprezentací s cílem nacházet nové přístupy při tvorbě nástrojů národní podpory podnikáni v rámci kreativních odvětví.

Akce je součástí The Festival of the New European Bauhaus jako jedna z 200 SIDE EVENTS https://new-european-bauhaus-festival.eu/home

Termín: 9. 6. 2022, 10:00 – 13:00 (registrace od 9:30)

Místo konání: Czech House, Štěpánská 15, Praha, Česká republika

Podrobné informace o akci včetně programu naleznete zde https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/udrzitelnost-jako-trend-soucasneho-designu

S pozdravem

Mgr. Petr Kraselovský
Director of EU Funds and Creative Industries Department Design Centrum

Česká agentura na podporu obchodu ǀ CzechTrade
Dittrichova 21 ǀ 128 01 Praha 2