Design_3

Barbora Bjalková

Dvacetiletá studentka pochází z Velkých Heraltic, malé vesnice u města Opava. Aktuálně studuje první ročník Designu obuvi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Odmaturovala na SŠPU v Opavě, obor Tvorba hraček a herních předmětů. V průběhu základní školy absolvovala Základní uměleckou školu v Opavě a Bruntále.

Barboru zajímá vše, co zahrnuje pojem umění. Například dějiny umění, kresba, šití a fotografování. Ve své tvorbě se zaměřuje převážně na děti, ke kterým má blízko.
A to nejen díky zaměstnání rodičů, kteří jsou pěstouni na přechodnou dobu.

DŘEVĚNÁ DIDAKTICKÁ HRAČKA ve tvaru kruhu poskytuje více variant využití a vznikala v rámci spolupráce s dětskou klinickou logopedkou. Barbora s ní úspěšně zakončila studium na SŠUP Opava.