SHH design soutěž

Soutěž DESIGN SPRÁVNÉ HRAČKY: Podpora Mladých Designérů a Kreativity!

Soutěž DESIGN SPRÁVNÉ HRAČKY má především podpořit mladé české designéry a výtvarníky, podpořit tvorbu české hračky a propojit autory s výrobci hraček. Soutěž proběhne v rámci veletrhu FOR KIDS  20. – 22. 10. 2023, organizovaném firmou ABF, s.r.o. Všechny přihlášené návrhy budou vystaveny v části JARMARK, určené pro členy Sdružení pro hračku a hru, tedy v prostoru, kde se představí výrobci a prodejci českých hraček.

 

Výtvarníci se mohou přihlásit do soutěže formou přihlášky vyvěšené na www. sdruzenihracky.cz, www.abf.cz nebo formou e-mailu na adrese  tajemnik@sdruzenihracky.cz do 20. 9. 2023.

Porota, která se sejde v pátek 20. 10. 2023, vybere tři autory, jejichž návrhy nejlépe vyhoví zadaným kritériím. Vyhlášení proběhne následující den. Ocenění autoři převezmou diplom Designu Správné hračky a peněžitou odměnu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze v rámci Valné hromady Sdružení pro hračku a hru dne 30. 11. 2023, kde jejich návrhy také vystavíme a budou se zde moci potkat s mnohými výrobci hraček.

 

Kdo se může zúčastnit soutěže

Každý, kdo navrhl hračku a tento návrh ještě nebyl realizovaný výrobou a uvedený na trh;

přihlášení je ZDARMA.
Odkaz na přihlášku

Co musí splňovat přihlášený

Dodat elektronicky přihlášku s informacemi o autorovi – jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, jakou formou se bude prezentovat (návrh, nákres, prototyp, vizualizace).

Informace o přihlašovaném výrobku: název, popis a parametry, dokumentaci – fotografie, nákres, (př. prototyp, 3D vizualizace), z které bude jasné, o jaký výrobek se jedná a k čemu slouží, aby jej bylo možné posoudit dle hodnotících kriterií.

Hodnotící kritéria

– Tvar a tvarové řešení (funkčnost, ergonomie, estetika, bezpečnost)

– Materiál nebo materiálové provedení nebo realizace v materiálu (estetika, bezpečnost, odolnost, ekologie, popř. kvalita použitých materiálů)

– Barevnost nebo barevné varianty (estetika, zdravotní nezávadnost, odolnost, kvalita provedení povrchových úprav)

– Kreativita (originalita pohledu na zvolené téma, využití regionálních tradic, přínos pro ekologii a udržitelnost, didaktika)

– Vyrobitelnost (jak vyhovuje návrh pro výrobu)

 

Odborná porota

Miroslav Kotík / předseda SHH za výrobce hraček

Helena Koenigsmarková / ředitelka Uměleckoprůmyslového musea

Jiří Šťastný / zástupce SHH a porotce Správné hračky

Barbora Jakůbková / VOŠ uměleckoprůmyslová – Design herních předmětů

Josef Záruba / VOŠ uměleckoprůmyslová

Ludmila Antošová / ITC Zlín, a.s.

Michaela Volná / ABF, s.r.o.