SHH design soutěž

Soutěž DESIGN SPRÁVNÉ HRAČKY: Podpora Mladých Designérů a Kreativity!

Soutěž DESIGN SPRÁVNÉ HRAČKY má především podpořit mladé české designéry a výtvarníky, podpořit tvorbu české hračky a propojit autory s výrobci hraček. Soutěž proběhne v rámci veletrhu FOR KIDS  20. – 22. 10. 2023, organizovaném firmou ABF, s.r.o. Všechny přihlášené návrhy budou vystaveny v části JARMARK, určené pro členy Sdružení pro hračku a hru, tedy v prostoru, kde se představí výrobci a prodejci českých hraček.

 

Výtvarníci se mohou přihlásit do soutěže formou přihlášky vyvěšené na www. sdruzenihracky.cz, www.abf.cz nebo formou e-mailu na adrese  tajemnik@sdruzenihracky.cz do 20. 9. 2023.

Porota, která se sejde v pátek 20. 10. 2023, vybere tři autory, jejichž návrhy nejlépe vyhoví zadaným kritériím. Vyhlášení proběhne následující den. Ocenění autoři převezmou diplom Designu Správné hračky a peněžitou odměnu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze v rámci Valné hromady Sdružení pro hračku a hru dne 30. 11. 2023, kde jejich návrhy také vystavíme a budou se zde moci potkat s mnohými výrobci hraček.

 

Kdo se může zúčastnit soutěže

Každý, kdo navrhl hračku a tento návrh ještě nebyl realizovaný výrobou a uvedený na trh;

přihlášení je ZDARMA.
Odkaz na přihlášku

Co musí splňovat přihlášený

Dodat elektronicky přihlášku s informacemi o autorovi – jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, jakou formou se bude prezentovat (návrh, nákres, prototyp, vizualizace).

Informace o přihlašovaném výrobku: název, popis a parametry, dokumentaci – fotografie, nákres, (př. prototyp, 3D vizualizace), z které bude jasné, o jaký výrobek se jedná a k čemu slouží, aby jej bylo možné posoudit dle hodnotících kriterií.

Hodnotící kritéria

– Tvar a tvarové řešení (funkčnost, ergonomie, estetika, bezpečnost)

– Materiál nebo materiálové provedení nebo realizace v materiálu (estetika, bezpečnost, odolnost, ekologie, popř. kvalita použitých materiálů)

– Barevnost nebo barevné varianty (estetika, zdravotní nezávadnost, odolnost, kvalita provedení povrchových úprav)

– Kreativita (originalita pohledu na zvolené téma, využití regionálních tradic, přínos pro ekologii a udržitelnost, didaktika)

– Vyrobitelnost (jak vyhovuje návrh pro výrobu)

 

Odborná porota

Miroslav Kotík / předseda SHH za výrobce hraček

Helena Koenigsmarková / ředitelka Uměleckoprůmyslového musea

Jiří Šťastný / zástupce SHH a porotce Správné hračky

Barbora Jakůbková / VOŠ uměleckoprůmyslová – Design herních předmětů

Josef Záruba / VOŠ uměleckoprůmyslová

Ludmila Antošová / ITC Zlín, a.s.

Michaela Volná / ABF, s.r.o.

WhatsApp Image 2023-07-14 at 08.34.59

Krásné setkání výrobců hraček v Kamenici nad Lipou! ??

Milí přátelé her a hraček,

s velkou radostí vám přinášíme informace o setkání výrobců hraček, které nedávno proběhlo v nádherném městečku Kamenice nad Lipou. Toto výjimečné setkání bylo obohacené účastí našeho pracovního zasedání.

Během tohoto nezapomenutelného dne jsme byli svědky jedinečného propojení a sdílení vášní mezi výrobci hraček z celé České republiky. Každý z přítomných přinesl s sebou svůj jedinečný přístup a kreativitu, čímž vytvářel jedinečnou atmosféru spolupráce a inspirace.

Pracovní předsednictvo nejenom sledovalo průběh setkání, ale také aktivně přispívalo svými návrhy, podněty a zkušenostmi. Jejich přítomnost představovala cennou příležitost pro dialog a směřování sdružení k dalšímu rozvoji. Jsme nesmírně vděční za jejich účast a podporu.

Během setkání jsme se mohli seznámit s novinkami na poli hraček, inovativními designy a technologiemi. Byly zde prezentovány nejen tradiční dřevěné hračky, ale také moderní interaktivní hračky, které zapojují děti do vzdělávacího procesu. Byl to zářný příklad toho, jak se naše sdružení neustále vyvíjí a přináší nové zážitky pro naše malé radostné tváře.

Rádi bychom vyjádřili upřímnou radost a vděčnost z návštěvy nám nejmilejší profesora Kubáta a všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto úžasného setkání. Děkujeme všem výrobcům hraček, našemu pracovnímu předsednictvu a samozřejmě vám, našim neuvěřitelně věrným příznivcům, kteří nám dáváte sílu a inspiraci.

Přejeme vám všem radostné dny plné smíchu, her a kouzla, které nám hračky dokážou přinést!

WhatsApp Image 2023-07-14 at 08.47.07
WhatsApp Image 2023-07-14 at 08.47.06
KnL 2023
WhatsApp Image 2023-07-14 at 08.47.05

Veletrh v německém Essenu zařazen do podpory Czech Trade!

Podporujeme naše členy!

5. – 8. 10. 2023, Německo, Essen

SPIEL 2023 je největší světový veřejný veletrh her a tím i Mekka pro všechny fanoušky deskových her.

Všichni vystavovatelé mohou své produkty také prodávat. To znamená, že SPIEL nabízí neuvěřitelnou příležitost prezentovat i malé, vysoce rizikové produkce a nabídnout je rovnou do oběhu spotřebitelům, zprostředkovatelům obchodu nebo velkému výrobci prostřednictvím licencování.

Prodejci na veletrhu SPIEL vysoce oceňují možnost získat úplný přehled o herním průmyslu a zároveň získat okamžitou zpětnou vazbu od spotřebitelů. Vystavovatelé považují SPIEL za vrchol roku a ideální příležitost pro uvedení novinek na trh.

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm (více informací + přihláška)

 • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů
 • podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
 • veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem (alespoň 3 firmy na společné expozici)

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

 • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
 • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
 • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

 • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
 • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
 • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

 

Kontaktní osoba za CzechTrade: 

Adéla Podrazilová Štefaníková

adela.stefanikova@czechtrade.cz

224 907 546

 

4.ročník ocenění českých exportérů

Vážení exportéři,

CzechTrade se stal jedním z partnerů letošního ročníku projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ, který oceňuje a motivuje malé, středně velké a velké ryze české exportní firmy.

Pokud exportujete alespoň 20 % tržeb a váš roční obrat převyšuje 10 milionů Kč alespoň v jednom roce z posledních tří let, můžete se přihlásit do soutěže.

Online REGISTRACE je spuštěna a je bezplatná. Ocenění vítězům budou předána na slavnostním gala večeru v listopadu v Praze.

Letošní kategorie jsou:

 • MALÁ SPOLEČNOST (roční obrat 10 – 100 mil Kč)
 • STŘEDNÍ SPOLEČNOST (roční obrat 100 – 500 mil Kč)
 • VELKÁ SPOLEČNOST (roční obrat nad 500 mil Kč)
 • CENA ZA NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL – POD PATRONACÍ ENTERPRISE INVESTORS
 • CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ – POD PATRONACÍ CRIF – CZECH CREDIT BUREAU
 • CENA E-COMMERCE
 • VÝJIMEČNÁ FIRMA POD PATRONACÍ JŠK, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
 • EXPORTNÍ HRDINA POD PATRONACÍ CZECHTRADE

 

V rámci projektu probíhá řada zajímavých událostí, kterých se můžete v případě zájmu účastnit. Jednou z nich je třeba setkání „FIRMY NA ROZCESTÍ“, která se uskuteční 18. května 2023 od 16 h v prostorách České mincovny, Havelská 503/19, Praha 1.

Přejeme vám hodně úspěchů a těšíme se na setkání.

Zuzana Synková
Ředitelka odboru marketingu a strategie
Česká agentura na podporu obchodu | CzechTrade
Štěpánská 15 | 120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 907 535 | Mobil: +420 724 339 449
E-mail: zuzana.synkova@czechtrade.cz
www.czechtrade.cz

B2B jednání s německými nákupčími
Sourcing Day Tschechien 2023

Ve středu 21. června 2023 se uskuteční největší tuzemské setkání českých výrobců s německými nákupčími v rámci akce Sourcing Day Tschechien 2023. Jednání proběhnou v daném termínu prezenčně ve Vědeckotechnickém parku Plzeň.
Akci organizuje CzechTrade ve spolupráci se svým německým zastoupením v Düsseldorfu a Spolkovým svazem nákupu, materiálového hospodářství a logistiky (BME).

Od nákupčích evidujeme zájem o výrobce hraček a deskových her.

Po vyhodnocení dodavatelských dotazníků nákupčími budou vybrané české firmy přizvány ke konkrétním termínovaným jednáním. Čeští zájemci tak budou mít příležitost hovořit individuálně s nákupčími významných německých firem o konkrétních kooperačních nabídkách.

Seznam německých firem, poptávaných výrobků a požadavků na dodavatele najdete v přiloženém PDF dokumentu a v přiloženém excelovém dokumentu Summary of Buyer Profile.
V případě zájmu prosíme o registraci Vaší firmy a vyplnění dodavatelského profilu pod odkazem: https://www.bmematchmaking.com/login nejpozději do pátku 5. května 2023.
Krátký návod na registraci firmy a vyplnění profilu najdete v příloze. Po vyhodnocení dotazníků bude vybraným českým dodavatelům zaslána závazná přihláška k účasti s informací, která německá firma (firmy) si je vybrala pro jednání.

Prvotní představení nákupčím prostřednictvím vyplněných profilů je bezplatné. Účast na osobních jednáních v Plzni bude zpoplatněna jednorázovou částkou 4 900,- Kč (bez DPH) za všechna absolvovaná jednání.

V případě dotazů se obracejte na německou zahraniční kancelář v Düsseldorfu (dusseldorf@czechtrade.cz, tel: +49 211 59825 688) nebo na mou osobu.

Petra Jindrová
Vedoucí oddělení stavebnictví, služeb a spotřebního zboží

Česká agentura na podporu obchodu | CzechTrade
Štěpánská 15 | 120 00  Praha 2
Tel.: +420 224 907 539 | Mobil: +420 727 847 533

E-mail: petra.jindrova@czechtrade.cz

www.czechtrade.czwww.czechtrade.eu

 

Časopis Hračka 2023 | 1  je tu.

Vyšlo první číslo oborového časopisu hračka 2023.01. Hlavním tematem jsou dospěláci a jejích návrat k hraní si a hračkám jako takovým a světe div se firmy cítí potenciál a tak vznikl segment KIDULT. 

Tento segment zahrnuje hračky a hry určené především pro dospělé, kteří se nebojí vrátit se ke svým dětským kořenům a zábavě. Firmy si uvědomily, že kromě tradičního dětského trhu, existuje stále větší poptávka po originálních a zábavných hračkách pro dospělé. Proto se v KIDULT segmentu objevují nové produkty, jako jsou stolní hry pro více hráčů, puzzle pro náročnější jedince, nebo zábavné hračky pro stresované manažery.

Navíc, dospělí si užívají více kreativní svobody při hraní si a mají vyšší nárok na kvalitní materiály a funkce hraček. Proto se v KIDULT segmentu objevují i luxusní hračky v limitovaných edicích, nebo interaktivní hračky s vyspělými technologiemi.

Tento trend je důkazem toho, že hraní a zábava jsou důležité části našeho života a určitě bychom se neměli vzdávat tohoto kouzla, ani když dospějeme. KIDULT segment nabízí možnost pro ty, kteří chtějí zůstat v kontaktu se svým vnitřním dítětem a užívat si kvalitní čas s přáteli a rodinou.


Oborový časopis Hračka je důležitý pro výrobce, prodejce, výzkumníky a odborníky v oblasti hraček. Poskytuje informace o novinkách, trendech a preferencech zákazníků, stejně jako o inovacích v oboru hraček. Pomáhái výrobcům lépe pochopit trh a vytvořit nové a zajímavé hračky. Pro prodejce má význam při plánování sortimentu a nabídce hraček. Pro výzkumníky a odborníky poskytuje nové poznatky o vývoji a použití hraček a klade si za cíl vybudování sítě lidí, kteří se navzájem podporují.

 

Hong Kong Toys & Games veletrh 2024

je příležitost pro profesionály v oblasti prodeje nebo výroby hraček, aby se propojili s profesionály celého světa.

8.-11.Ledna 2024 HKCEC off-line
8.-18.Ledna 2024 Click2Match on-line prezentace 

Akce off line bude pořádána tradičně ( již po 50!) v Hong Kong Convention and Exhibition Centre .

Všechny základní informace a detaily naleznete v níže uvedené prezentaci:

Odkaz na prezentaci k ročníku 2024

Toys Milano

je inovativní příležitost pro profesionály v oblasti prodeje nebo výroby hraček, aby se propojili „jediným B2B veletrhem svého druhu v Itálii“.

Po dobu dvou dnů mohou firmy představit své vlajkové produkty a setkat se s kupujícími, kteří chtějí být v obraze, co je nového v přípravách na blížící se vánoční sezónu.

Akce – která zahrnuje také papírnictví/papírové výrobky, karneval a dekorace – nabídne několik vzdělávacích okamžiků.

Během naší páté edice se do našeho dětského koutku Bay-B pracujeme na speciální reklamní kampani, aby se zdůraznily výrobky pro děti na naší výstavě.

https://www.toysmilano.com